חידושים בהתפתחות בולעני ים ...
מחברים: מאיר אבלסון, אלכס בורשבסקי, אופיר ברוך, עמית מושקין, יוסי יחיאלי
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/11/2013
 
מפות סיכוני רעידות אדמה בישראל ...
המכון הגיאולוגי עוסק באופן שוטף בהערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל עבור הליכי תכנון ובניה ברמה הארצית והמקומית, ניסוח תקני בניה, שיפור הערכות לטיפול ברעידות אדמה, וכדומה.

מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי

פעילות המכון בתחום רעידות אדמה
המכון הגיאולוגי עוסק באופן שוטף בהערכת סיכוני רעידות אדמה בישראל עבור הליכי תכנון ובניה ברמה הארצית והמקומית

צעדים לצמצום העלייה בריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספרה באמצעות הטמנה גיאולוגית: סקירת ספרות
במסגרת הערכות מדינת ישראל לקראת הטמנה של CO2 ,כחלק ממחויבותה הכלל עולמית להפחתת ריכוז CO2 באטמוספרה, החל המכון הגיאולוגי בבחינת מגוון האפשרויות היישומיות הנוגעות להטמנת CO2 ברחבי הארץ.

הצעות לקבלת שירותי מעבדה במכון הגיאולוגי
הנהלת המכון הגיאולוגי תשקול התקשרות עם גופים ציבוריים או פרטיים שאינם ממשלתיים למתן שירותי מעבדה.לפרטים ניתן לפנות לסגן מנהל המכון מר' יהורם ביטון

רמות היתכנות להתפתחות בולענים לאורך חוף ים המלח, מפות
בעשור האחרון נפערו לאורך חופי ים המלח מאות בורות המהווים סיכון לנפש ורכוש. מדובר למעשה בקריסת תשתית אזורית המחייבת התייחסות לאומית הן לחקר התופעה והן להתמודדות עמה

מובל השלום
דוחו"ת שיצאו לאור לאחרונה בנושא ההשפעות הסביבתיות של מובל השלום על ים המלח והערבה ניתנים לעיון באתר.

צוקים-דירוג מידת הסיכון לנסיגה מוגברת לאורך צוק החוף הים התיכון: יישום באמצעות כלי ממ"ג (GIS)