פליאו-אקלים

אקלים העבר ושינויים גלובליים

משקעי הליסן, אגן הכינרת וים המלח

שיחזור אקלים וסביבה: עדויות ממשקעי מערות (ספלאותמים) מהלבנט

המחקרים מתמקדים בהבנת הקשרים בין גורמי האקלים ובין ההרכב, כמות המשקעים והמים בתווך הבלתי רווי. נמדדים כמויות הגשמים וכן ההרכבים האיזוטופיים של הפחמן, החמצן והמימן, יחסי איזוטופים של סטרונציום ואורניום במי הגשמים, באבק ובמים המחלחלים בתווך הבלתי רווי. כמו כן נמדד הרכבם המינרלוגי, הכימי והאיזוטופי של משקעי מערות. בהסתמך על הנתונים הללו נעשה שיחזור אקלימי אזורי על פי הרקורד האיזוטופי והכימי ה"משתמר" במשקעי המערות.
עבור לתוכן העמוד