דוחות לפי נושאי מחקר

היעדים המרכזיים של המכון הגיאולוגי באים לענות על הצורך בשימוש מושכל של משאבי הטבע של ישראל ולאפשר תכנון ופיתוח ראויים בהתאם לתנאי התשתית. המכון אמור להיות גורם מרכזי בחזית המחקר הישומי במדעי האדמה בתחומים המשליכים על התכנון והפיתוח הלאומי, ולהוות בסיס מקצועי למקבלי ההחלטות ולגורמים הסטטוטוריים בתחומים אלה, כגון נציבות המים, מינהל מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, משרד איכות הסביבה והממונים על המכרות והנפט

ים המלח

רעידות אדמה וסיכונים גיאולוגיים

הידרוגיאולוגיה

בולענים

משאבי טבע

איכות הסביבה

הים התיכון

גיאולוגיה אזורית

מחקרים גיאודטים וגיאופיזים

פליאו סביבה ופליאו אקלים

הטמנה CO2

עבור לתוכן העמוד