הכנס הבינלאומי שהתקיים בארץ בפברואר 2009

 

מדריך סיורים של סדנת העבודה בנושא:"בקע ים המלח כמעבדה טבעית לבחינת דפוס רעידות אדמה:סייסמיקה פרה-היסטורית, היסטורית ועכשווית".

עקב גודלו של הקובץ הזה (מעל 125 MB) חשבנו לנכון לחלק אותו,כל פרק הוא קובץ ניפרד שניתן להורדה.

  Introduction-The Dead Sea Fault

Go to the link http://www.gsi.gov.il/_Uploads/557Field-guide-DSW-2009-Introduction.pdf

Hula Valley

Sea of Galilee

 

Dead Sea

Petra - Jordan

Arava Valley

 

Judean Mountains

עבור לתוכן העמוד