דוחות לשנת 2009

Landscape and tectonic evolution of the Central Negev in response to Dead Sea rifting


מחבר: בני גורלניק
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/11/2009

בחינת התנאים הגיאומורפיים והמכאניים לנפילת סלעים מצוקים: צוק ראמה, מתלול צורים


מחבר: שלו סימן-טוב
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/10/2009

An examination whether microgravity reflects underground cavities along the Dead Sea shoreline: a 3D numerical model of rockmass stability

מחברים: מימון א., אבלסון מ., ריבקוב מ., ליחובסקי ו., עגנון א.
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/09/2009

תהליכים ביוגיאוכימיים עיקריים במערכת המים של שמורת החולה

מחברים: רותם גולן
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/08/2009

מחזורים וולקנו-סדימנטריים על הקצה הצפון-מערבי של הפלטפורמה הערבית בתקופת האלביאן-טורון

מחברים: עמית שגב ואיתן שש
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/07/2009

עדויות לפעילות טקטונית בפלייסטוקן המאוחר ובהולוקן לאורך העתק בית קשת בגליל התחתון המערבימחברים:עזרא זילברמן יואב נחמיאס, זהר גבירצמן, נעמי פורת
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/06/2009

סקר גיאולוגי וסביבתי מקדים לשיקומן של המחצבות העזובות בנגב המרכזי והדרומי, בערבה התיכונה והדרומית ובאזור אילת

מחברים: צֶבי מינסטר, שמעון אילני
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/04/2009
     
  1. לעמוד הקודם
  2.  
עבור לתוכן העמוד