דוחות לשנת 2006

מסמך מדיניות: אגן ים המלח - הערכת המצב ומשמעויות לעתיד בתנאים של המשך ירידת המפלס הים

מסמך מדיניות מוגש לממשלת ישראל
מכון ירושלים לחקר ישראל
המרכז למדיניות סביבתי
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/2006

הגברת תנודות הקרקע בעמק זבולון:התאמה בין המבנה הגיאולוגי לבין מדידות הגברה בעזרת רעשי רקע

מחברים: זוהר גבירצמן ונדב פלג
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/39/2006

מפת סכנה ארצית לגלישות-מידרון בישראל; גיליון צפוני,קנ"מ 1:200,000

מחבר: עודד כץ ועדן אלמוג
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/38/2006

אפיון ההטרוגנית המרחבית ועתית של הטמפרטורת פני ים המלח - באמצעות חישה מרחוקמחברים: נדב לנסקי, רוני נהוראי, איתמר לנסקי,
שילה שיף, איזק גרטמן, איתי גבריאלי
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/33/2006

קינטיקת ההשקעה של גבס כתוצאה מערבוב מי ים עם מי ים המלח והאפשרות ל"הלבנה" של פני המים

מחברים: יבחר גנאור, איתי גבריאלי, איתי רזניק
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/32/2006

Earthquake-induced injection structures in the Lisan Formation, Dead Sea rift

מחברים: Tsafrir Levi, Ram Weinberger,
Tahar Aïfa, Yehuda Eyal, Shmuel Marco
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/31/2006
הדוח המלא בשפה אנגלית וגם התקציר

שחזור שלבי ההתרוממות של שדרת ההר במרכז ישראל

מחברים: עודד בר, עזרא זלברמן, זהר גבירצמן, שמעון פיינשטיין
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/28/2006

זיהוי תנועות קרום עכשוויות לאורך העתק הכרמל על-ידי אינטרפרמטריה של רדאר (INSAR)

מחבר: רן נוף (נוביצקי)
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/27/2006

דירוג מידת הסיכון לנסיגה מוגברת לאורך צוק החוף הים התיכון: יישום באמצעות כלי ממ"ג (GIS)

מחבר: רן קלבו, שמעון אילני, עזרא זילברמן
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/23/2006

מיפוי גיאומורפולוגי-ליתולוגי של רצועת החוף של ישראל


מחבר: עזרא זילברמן, שמעון אילני, חנה נצר-כהן, רן קלבו
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/22/2006

Radon signals in the Elat Granite pluton, southern Arava, Israel

מחברים: גדעון שטייניץ, אוקסנה פיאטיברטוב, אורי מליק
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/18/2006
הדוח המלא בשפה אנגלית וגם התקציר

The Hydrocarbon Potential of the Levant Basin, Offshore Israel

מחברים: מיכאל גרדוש, יחזקאל דרוקמן, בנימין בוכבינדר, רני קלבו
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/14/2006
הדוח המלא בשפה אנגלית וגם התקציר

פוטנציאל הגברת תנודות הקרקע בעמק זבולון:שלב ב' - חתכים גיאולוגים והעתקים עיקריים

מחברים: זוהר גבירצמן ונדב פלג
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/11/2006

שינויים עונתיים ותנודות הגאות והשפל של הפן-הביני ומפלס המים באקוויפר החוף של ישראל

מחבר: אריאל לזר
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/04/2006
הדוח המלא בשפה אנגלית
האזורים המועדים להתנזלות בעמק זבולון

האזורים המועדים להתנזלות בעמק זבולון

מחברים:
עמוס סלמון וישראל נעמן
דוח המכון הגיאולוגי GSI/6/2006

הערכת הסכנה לגלישות מידרון בעיר חיפה ובצפון רכס הכרמל בעת רעידת אדמה

מחברים: עודד כץ ועדן אלמוג
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/03/2006
עבור לתוכן העמוד