דוחות לשנת 2005

עדויות לשבירה טרציארית באזור השרון, ישראל לאור נתונים ביוסטרטיגרפיים חדשים

מחברים: זהר גבירצמן, רימונה סימן-טוב, רן קלבו,
לידיה גרוסוביץ, אהובה אלמוגי-לבין
דוח המכון הגיאולוגי GSI/18/2005
הדוח המלא בשפה האנגלית

ניתוח מרחבי של אגן ההיקוות של הירדן התחתון והערכת נפחי הזרימה העל-קרקעית ממנו אל ים המלח

מחברים: רן קלבו, אריה בן צבי
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/17/2005

בחינת ניצול מי מעיינות עין פשחה(צוקים) חקירת המבנה ההידרוגיאולוגי של מערכת הנביעות

מחברים: אביהו בורג, יוסי יחיאלי, עמוס ביין, עינת מגל
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/14/2005

מעקב אחר שינויים באפר הפחם בסוללה של מחלף ג'סר-א-זרקא היבטים מינרלוגים וכימיים - שלב ב'

מחבר: יועץ דויטש
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/07/2005

רישום פרה-היסטורי של תגובת-אגן סיסמית בים המלח

מחברים: ז.ב. בגין, ג'. נ. לואי, ש. מרקו , צ. בן-אברהם
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/04/2005
הדוח המלא בשפה האנגלית
Long Term Biological Sumulation Experiments of Mixing Red Sea Waters with Dead Sea Brine, and the Effect of Antiscalants on the Biology of the Dead Sea

Long Term Biological Sumulation Experiments of Mixing Red Sea Waters with Dead Sea Brine, and the Effect of Antiscalants on the Biology of the Dead Sea

מחברים: אהרון אורן, איתי גבריאלי, יונה גבריאלי, מרקו כהן, יוסף לטי ומרדכי אהרוני.
דוח המכון הגיאולוגי GSI/28/2005
הדוח המלא בשפה האנגלית

מעקב אחר השינויים בריכוזי מתכות מומסות במי מפרץ חיפה בעזרת פורמיניפרים בנתונים

מחברים: ברק חרות, לודויג הליץ, אורית חיימס, אהובה אלמוגי-לבין
דו"ח המכון הגיאולוגי GSI/02/2005

מסמך מדיניות לעתיד ים המלח – בחינת תרחיש של "ברירת מחדל" – טיוטת הדו"ח המסכם-חלק א'מחברים: המכון הגיאולוגי, המשרד לאיכות הסביבה, מכון ירושלים
עבור לתוכן העמוד