מידע למתכנן בנוגע לסיכונים סיסמיים

מידע למתכנן בנוגע לסיכונים סיסמיים

מידע למתכנן בנוגע לסיכונים סיסמיים

אתר זה נועד לתת מענה לגורמי התכנון בישראל בבואם להתחשב בסיכונים הסיסמיים בעת הכנת תוכניות מתאר ותוכניות מפורטות, כמפורט בהנחית מנהל התכנון במשרד הפנים.

מדינת ישראל ממוקמת באזור סייסמי פעיל. פעילות זו מתבטאת ברעידות אדמה בינוניות המתרחשות בממוצע אחת למספר עשרות שנים וברעידות אדמה חזקות (מגניטודת מומנט גבוהה מ- 6) אחת למספר מאות שנים.

לתשומת לבכם! בביצוע לחיצה על תמונת המפה, או על כותרתה יפתח דף הסבר לנושא. לאחר פתיחת דף ההסבר ניתן להגיע לדף המפות של "מידע למתכנן בנגע לסיכונים סיסמיים" אם לוחצים שוב על דף ההסבר בעזרת המתג השמאלי בעכבר
עבור לתוכן העמוד