לוי זאב

 

שם: זאב לוי

דוא"ל: lewy@gsi.gov.il

טלפון: 02-5314245

 

Name: Zeev Lewy

Email: lewy@gsi.gov.il

Tel: 02-5314245
 

   

תפקיד:

 

חוקר אמריטוס

 

Position:

 

Emeritus researcher

   

תחומי מחקר:

 • מאובנים גדולים בדגש על רכיכות, בעיקר אמוניטים.
 • יחסי גומלין בין החי לתשתית הסדימנטרית. מאובני עקבות.
 • מגמות התפתחותיות בעולם החי הקדום: אבולוציה פונקציונלית.
 • היסטוריה סדימנטולוגית: פליאוגיאוגרפיה.
 • שיחזור המשבר הביולוגי שסיים את תור הקרטיקון.
 

Research interests:

 • Macrofossils, mainly mollusks, especially ammonites.
 • Organism-substrate relationships. Trace-fossils.
 • Evolutionary trends, functional evolution.
 • Sedimentological history: paleogeography.
 • End-Cretaceous biological crisis.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • מדריך למבחר מאובנים גדולים בישראל (יישומון ממוחשב).
 

Main projects and grants:

 • A guide to selected large fossils in Israel. Online application. 
   

:Key publications

 

פירסומים עיקריים:

     

Lewy, Z. (2010). Upper Campanian suspected silicified seismite related to the Syrian Arc tectonic system in the Middle East. J. Afr. Earth Sci. 57: 297-305. z
Lewy, Z. (2011). Lower Eocene crustacean burrows (Israel) reflect a change from K- to r-type mode of breeding across the K-T boundary clarifying the process of the end-Cretaceous biological crisis. INTECH Book (in D. Chen ed.) z
Lewy, Z. (2012). Banded iron formations (BIFs) and associated sediments do not reflect the physical and chemical properties of Early Precambrian seas. Int. J. Geosc. 3: 226-236. z
Lewy, Z. (2013). Life on Earth originated where Later microbial oxygenic photosynthesis precipitated banded iron formation,  suppressing life diversification for 1.4 Ga. Int. J. Geosc. 4: 382-1391. z
Lewy, Z. (2015). How the Deccan Volcanism and the Chicxulub asteroid impact resulted in the biological crisis ending the Mesozoic Era. J. Geog. Environ. Earth Sci. 3: 1-11. z
 


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 


תרומה לקהילה המדעית:  

Contribution to science community:   

 

 

עבור לתוכן העמוד