הול ג'ון

שם: ג'ון הול

דוא"ל: jkh1@012.net.il

 

Name: John K. Hall

Email: jkh1@012.net.il

 

   

תפקיד:

 

חוקר אמריטוס

 

 

Position:

 

Emeritus researcher in Marine Geophysics 2006ff
Adjuncts: HUJI, University of Haifa, UNH-CCOM

   

תחומי מחקר:

 

Research interests:

  • Bathymetry (multibeam survey and gridded marine compilations from all sources)
  • Global topography and bathymetry (IBCM and GEBCO)
  • Arctic Geophysics
  • Digitization of legacy analog earth science materials
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 

Main projects and grants:

  • National Bathymetric Survey 2000-2013
  • Hall Map Archive at IOLR 2007
  • Neev Center for Infomatics at HUJI 2011
   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Hall, J. K., 2016. What about the other 88%? Insider's View, Hydro International, 20(1), Jan-Feb, 2016, p. 6.
Hall, J. K., 2015. Oceanography and Cartography. In: Monmonier, Mark (Ed.), The History of Cartography, Volume 6, Part 2, of Cartography in the Twentieth Century, University of Chicago Press, pp. 1023-1030.
Hall, J. K., Lippman, S., Gardosh, M., Tibor, G., Sade, A. R., Sade, H., Golan, A., Amit, G., Gur-Arie, L., and Nissim, I, 2015. A new bathymetric map for the Israeli EEZ: Preliminary results. Israel Ministry of National Infrastructure, Energy, and Water Resources, 5 May, Rept. 2015_239_נפט, 12 p. plus appendices.
Kristoffersen, Y., and Hall, J. K., 2014. Hovercraft as a mobile science platform over sea ice in the Arctic Ocean. Oceanography, 27(2), pp. 170-179.
Sade, A. R., Hall, J. K., Sade, H. Y., Amit, G., Tibor, G., Schulze, B., Gur-Arieh, L., ten Brink. U., Ben-Avraham, Z., Keller, C., Gertman, I., Beaudoin, J., Al-Zoubi, A.S., Akawwi, E., Rimawi, O., Abueladas, A., Mayer, L. A., Calder, B. R., and Maratos, A., 2014. Multibeam Bathymetric Map of the Dead Sea, Scale 1:80,000. Backside is Dead Sea Multibeam Survey Track Map (including 1974 and 1983 Surveys), annotated every 5 minutes. Map distributed at the 2014 Annual Meeting of the Israel Geological Society, 25-27 Feb 2014, Ein Bokek, Israel. IOLR Report H-1-2014 and GSI Report GSI/01/2014.
Sneh, A., and Rosenhaft, M., 2014. Major Exposed Lithologic Units of Israel and Environs. Scale 1:500,000 printed on Digital Shaded Relief Map of Hall, J. K. Poster/Map distributed at the 2014 Annual Meeting of the Israel Geological Society, 25-27 Feb 2014, Ein Bokek, Israel.
Sneh, A., and Weinberger, R., 2014., Major Geological Structures of Israel and Environs. Scale 1:500,000 printed on Digital Shaded Relief Map of Hall, J. K. English on one side, Hebrew on the other. Poster/Map distributed at the 2014 Annual Meeting of the Israel Geological Society, 25-27 Feb 2014, Ein Bokek, Israel.
Jakobsson, M., Mayer, L., Coakley, B., Dowdeswell, J. A., Forbes, S., Fridman, B., Hodnesdal, H., Noormets, R., Pedersen, R., Rebesco, M., Schenke, H. W., Zarayskaya, Y., Accettella, D., Andrew Armstrong, A., Anderson, R. M., Bienhoff, P., Camerlenghi, A., Church, I., Edwards, M., Gardner, J. V., Hall, J. K., Hell, B., Hestvik, O., Kristoffersen, Y., Marcussen, C., Mohammad, R., Mosher, D., Nghiem, S. V., Pedrosa, M. T., Travaglini, P. G., and Weatherall, P., 2012. The International Bathymetric Chart of the Arctic Ocean (IBCAO) Version 3.0. Geophys. Res. Lett., 39, L12609, doi:10.1029/2012GL052219, 6 p.
Hall, J. K., 2011. Bob Ballard's Dream Comes True. Insider's View, Hydro International, 15(1), Jan-Feb, 2011, p. 49.
Hall, J. K., 2010. Polar navigation for research: Then and now. Navigation News, Royal Institute of Navigation News, September-October, pp. 13-16.
Hall, J. K., and Kristoffersen, Y., 2010. A hovercraft for marine geophysical work off Canada's northernmost frontier. Lighthouse, Canadian Hydrographic Association, Spring/Summer, pp. 21-27.

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 

Degrees

B.Sc. Geology, R.P.I. Troy NY, 1962
Ph.D. Marine Geophysics, Columbia-LDGO, NY, 1970

 

Sabbaticals
1978-1979: Columbia Univ LDGO (In Israel)
1987-1989: Scitex, Herzliya (In Israel)
1994-1996: URI, Narragansett, RI USA
2003-2005: UNH-CCOM, Durham, NH, USA

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 

AAAS 1963ff
AAPG 1974ff
AGI 1962ff
AGU 1963ff
AIP 1963ff
ASA 1963-2005
ASPRS 1988ff

AINA 1968ff 
EAEG-EAGE 1974ff

GSA (Fellow-50yrs) 1963ff
GSLondon (Fellow) 2011ff
RIN 1972ff
IAMG 1973-2003
SEG 1963ff
SSA 1963-1971
RGS (Fellow) 1982ff
EUG 1988-199x
USNI 1965ff
HS-UK 2001ff
TOS 2012ff
THSOA-2012ff
ADPA 1963ff
Norwegian Scientific Academy for Polar Research 2011ff
Sigma Xi 1970ff
Explorer's Club 1980ff

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

IGS Raphael Freund Prize 1999
Israel Cartographic Society Prize 2004

 


תרומה לקהילה המדעית:  

Contribution to science community:  

 


 

Links:  

 

http://www.polarhovercraft.no
http://ccom.unh.edu/search/node/sabvabaa

עבור לתוכן העמוד