מורג נבות

שם:מורג נבות  

דוא"ל: navotm@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314329 
נייד: 058-5838564 

 

Name: Morag Navot

Email: navotm@gsi.gov.il

Tel: 02-5314329
Mobile: 058-5838564

 

   

תפקיד:

חוקר
בתחומי המינרלוגיה, גיאוכרונולוגיה וגיאוכימיה איזוטופית.

 

 

Position:

 

Researcher
In the fields of mineralogy, geochronology and isotope geochemistry.

   

תחומי מחקר:

 • פטרולוגיה סדימנטרית – אנליזת אזורי מקור של סדימנטים דטריטיים.
 • תיארוך בשיטת אורניום-עופרת ואורניום-תוריום-הליום.
 • אגנים סדימנטריים כרקורד להתפתחות הטקטונית והפליאוגאוגרפיה של חגורות אורוגניות. 
 • תהליכי התפתחות וגידול הקרום היבשתי.
 

Research interests:

 • Sedimentary petrology and provenance analysis.
 • U-Pb geochronology.
 • (U-Th)/He thermochronology.
 • Sedimentary basins as records for the tectono-thermal evolution of orogenic belts.
 • Crustal evolution and crustal growth.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • שחזור המקור של סדימנטים קלסטיים בצפון ישראל באמצעות גיאוכימיה וגיאוכרונולוגיה של מינרלים כבדים בדגש על זירקון דטריטי.
 • הקשר בין האורוגנזה הפאן-אפריקנית לאבני החול הקמברו-אורדוביקיות של צפון גונדוואנה: תובנות מתיארוך U-Pb ברוטיל דטריטי.
 • תהליכי התרוממות והסרה לאורך השוליים של בקע סואץ: עדויות חדשות מתרמוכרונולוגיה בשיטת (U-Th)/He ועקבות      

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

 • Provenance of the Miocene clastic section in northern Israel as revealed by geochemistry and geochronology of heavy minerals with emphasis on zircon.
 • Pan-African orogeny and the Cambro-Ordovician sandstone of North Gondwana: a detrital rutile perspective on their origin and linkage
 • Uplift and exhumation along the Suez Rift flanks: New insights from apatite (U-Th)/He and fission track thermochronology.
   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Morag, N., Haviv, I., Katzir, Y., 2016, From ocean depths to mountain tops: Uplift of the Troodos ophiolite (Cyprus)

constrained by low-temperature thermochronology and geomorphic analysis. Tectonics, v. 35, p. 622–637.

Morag, N., Williford, K.H., Kitajima, K., Philippot, P., Van Kranendonk, M.J., Lepot, K., Thomazo, C., Valley, J.W., 2016, Microstructure-specific carbon isotopic signatures of organic matter from ∼3.5 Ga cherts of the Pilbara Craton support a biologic origin. Precambrian Research, v. 275, p. 429-499.

Avigad, D., Weissbrod, T., Gerdes, A., Zlatkin, O., Ireland, T.R., Morag, N., 2015, The detrital zircon U–Pb–Hf fingerprint of the northern Arabian–Nubian Shield as reflected by a Late Ediacaran arkosic wedge (Zenifim Formation; subsurface Israel). Precambrian Research, v. 266, p. 1-11.

Morag, N., Avigad, D., Gerdes, A., Belousova, E., Harlavan, Y., 2012, 1000–580 Ma crustal evolution in the northern Arabian-Nubian Shield revealed by U-Pb-Hf of detrital zircons from late Neoproterozoic sediments (Elat area, Israel). Precambrian Research, v. 208-211, p. 197-212.

Avigad, A., Gerdes, A., Morag, N., Bechstädt, T., 2012, Coupled U-Pb-Hf of detrital zircons of Cambrian sandstones from Morocco and Sardinia: implications for provenance and Precambrian crustal evolution of North Africa. Gondwana research, v. 21,

 

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

2006 – 2011. דוקטורט (Ph.D.) בגיאולוגיה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים. נושא המחקר: התפתחות הקרום היבשתי בצפון השילד הערבו-נובי ומקורות החתך הקמברו-אורדוביקי שמעליו; עדויות חדשות מההרכב האיזוטופי של U-Pb-Hf בזירקון.

2003 – 2006. תואר מוסמך מחקרי (M.Sc.) בגיאולוגיה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים. עבודת הגמר בנושא: גיאוכרונולוגיה ופטרולוגיה מתקדמת של חומר דטריטי מאגני החזית האלפיניים בדרום-מזרח צרפת.
2000 – 2003 תואר בוגר (B.Sc.) בגיאולוגיה, הפקולטה למתמטיקה ומדעי הטבע, האוניברסיטה העברית בירושלים.
פרסים חשובים:
2012 - פרס בן-תור לעבודת ד"ר מצטיינת בגיאולוגיה. המכון למדעי כדה"א, האוניברסיטה העברית בירושלים.
2012 - פרס פרץ גרדר. החברה הגיאולוגית הישראלית.
2006 (תשס"ו) - פרס המחלקה לגיאולוגיה לתלמידי מוסמך ע"ש שרגא ודיקר. המכון למדעי כדה"א, האוניברסיטה העברית בירושלים.
2005 (תשס"ה) - פרס רקטור על הצטיינות בלימודים לתואר מוסמך.

 


  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 


תרומה לקהילה המדעית:  

Contribution to science community:  


    

עבור לתוכן העמוד