רזניק איתי

שם: איתי רזניק

דוא"ל: reznik@gsi.gov.il

טלפון: 02-5314247
נייד: 050-6234501

Name: Itay Reznik

Email:  reznik@gsi.gov.il

Tel: 02-5314247
Mobile:   050-6234501

   

תפקיד :

 
חוקר, האגף למים ומשאבי טבע

 

Position:

 

Researcher, Division of Water and Natural Resources

   

תחומי מחקר:

  • הידרוגיאולוגיה
  • הנדסת מאגרי נפט וגז
  • גיאוכימיה של מים, נפט וגז
  • פטרופיסיקה
  • אינטראקצית מים-סלע

 

 

Research interests:

  • Hydrogeology
  • O&G Reservoir Engineering
  • Geochemistry (water, oil and gas)
  • Petrophysics
  • Water-Rock interaction
   
 פרסומים עיקריים:    :Key publications

   


Ganor, J., Reznik, I. J., and Rosenberg, Y. O., (2009).
Organics in water-rock interactions. In: Schott, J. and Oelkers, E. (Eds.), Thermodynamics and Kinetics of Fluid-Rock Interaction, Reviews in Mineralogy and Geochemistry.

Reznik  I. J ., Gavrieli I., and Ganor J. (2009). Kinetics of gypsum nucleation and crystal growth from Dead Sea brine. Geochimica et Cosmochimica Acta 73, 6218-6230.

Reznik , I. J., Gal, A., Ganor, J., and Gavrieli, I., (2009). Gypsum saturation degrees and precipitation potential from Dead Sea-Seawater mixtures. Environmental Chemistry, 6 (5), 416-423.

Reznik , I. J., Antler, G., Gavrieli, I., and Ganor, J., (2010). Kinetics of gypsum crystal growth from high ionic strength solutions; case study of Dead Sea- seawater mixtures. Geochimica et Cosmochimica Acta 75, 2187-2199.

Reznik , I.J., Ganor, J., Lati, J., Aharoni, M., Cohen O., Maymon., M., and Gavrieli, I. (2010). Gypsum precipitation dynamics in a large experiment. Water-Rock Interaction XIII. CRC Press.

Rosenberg, Y. O, Reznik , I. J., Zmora, S., Ganor, J. (2011).  The Effect of pH on the formation of a gypsum scale in the presence of a phosphonate antiscalant. Desalination.284, 4, 207-220.

Reznik , I. J., Gruber, C., Ganor, J., and Gavrieli, I (2012). Towards the establishment of a general rate law for gypsum nucleation. Geochimica et Cosmochimica Acta, 85, 75-87.

Rosenberg, Y. O, Meshulam, A., Said-Ahmad, W., Shawar, L., Dror, G., Reznik I. J, Feinstein, S., Amrani, A. (2017). Study of thermal maturation processes of sulfur-rich source rock using 4 compound specific sulfur isotope analysis. Organic Geochemistry, 112, 59-94.

   

 תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 

2013 - פוסט דוקטורט, גיאולוגיה של נפט, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

הקמת מעבדות לאפיון נפט גז וסלעי מקור (גיאוכימיה, פטרופיסיקה, גיאומכניקה ו-NMR).

בהנחיית: פרופ' שמעון פיינשטיין

 

 

 

Degrees, post-docs, sabbaticals:

 

2013 - Post-doctoral fellow at the Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University of the Negev.

Constructing oil, gas and source rock characterization laboratories (Geochemistry, Petrophysics, Geomechanics and NMR).

 Supervisor: Prof. Shimon Feinstein

2011 - דוקטורט, גיאולוגיה (גיאכימיה), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

בנושא: קינטיקת השקעת גבס כתוצאה מערבוב מי ים עם מי ים המלח. 

בהנחיית: פרופ' יבחר גנאור וד"ר איתי גבריאלי

 

 

2011 -  Ph.D. Dept. of Geological and Environmental Sciences, Ben Gurion University of the Negev.

Thesis title: Gypsum precipitation kinetics as a result of mixing seawater with Dead Sea brine.

Supervisors: Prof. Jiwchar Ganor, Dr. Ittai Gavrieli.

 

2007 - תואר שני (בהצטיינות), גיאולוגיה (גיאוכימיה),  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

 

 

2007 - M.Sc.   (Cum Laude), Dept. of Geological and Environmental Sciences (geochemistry), Ben Gurion University of the Negev.

 

2004 - תואר ראשון (בהצטיינות), גיאוגרפיה ופיתוח סביבתי (גיאומורפולוגיה), אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

 

 

 

2004 - B.A.   (Cum Laude), Dept. of Geography and Environmental Development (Geomorphology), Ben Gurion University of the Negev.

   
 

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

2009 - פרס ע"ש אסף גור לדוקטורנט מצטיין של המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.

2010 - פרס החברה הגיאולוגית הישראלית ע"ש פרץ גרדר .

 

 

2009 – The Dept. of Geological and Environmental Sciences Assaf Gur Award for an outstanding graduate student.

2010 – The Geological Society of Israel Peretz Grader award.

 

 


תרומה לקהילה המדעית:  

Contribution to science community:   

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד