רוזנזפט מרסלו

שם: מרסלו רוזנזפט

דוא"ל: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314258 
נייד: 0506234531

Name: Marcelo Rosensaft

Email: marcelo.rosensaft@gsi.gov.il

Tel: 02-5314258
Mobile: 0506234531

   

תפקיד:

חוקר בכיר

אחראי על יחידת ה GIS

 

Position:

Senior researcher
In charge of the GIS unit

   

תחומי מחקר:

 • שימוש במערכות GIS בפרויקטים גיאולוגיים.
 • פיתוח אפליקציות לאוטומציה של תהליכי מפות ובסיסי נתונים גיאוגרפיים.
 • פיתוח של המתודולוגיה ואפליקציות ליצירת בסיסי נתונים גיאולוגיים תלת-ממדיים לטובת פרויקטים גיאולוגיים והידרולוגיים.
 • תכנון של בסיסי נתונים גיאוגרפיים מורכבים.
 

Research interests:

 

 • Use of GIS systems in geology projects.
 • Development of applications for automation of processes involving maps and geographical databases.
 • Development of the methodology and applications for the creation and analysis of 3D geological databases for geology and hydrology projects.
 • Design of complex geographical databases.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 •  מערכת לקליטה, בדיקה, יצירת בסיס נתונים, הדפסה ושמירה של מפות תמטיות; שימוש עיקרי במפה הגיאולוגית של ישראל.
 • מחבר המפה הגיאולוגית של ישראל בקנ"מ 1:200,000.
 • ניתוח גיאומטריה תלת-מימדית של האקוויפר המזרחי באזור הגליל.   
 

Main projects and grants:

 •  Development of a system for the inclusion, examination, database creation, printing and saving of thematic maps; main use with the geological map of Israel.
 • Author of the Geological Map of Israel, scale 1:200,000.
 • Analysis of the 3D geometry of the eastern aquifer of the Galilee region.
   
פרסומים עיקריים:                                                                                                             Key publications

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד