קלבו רני

שם: רני קלבו

דוא"ל:rani.calvo@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314299 
נייד: 050-6234539

 

 


 

Name: Rani Calvo

Email: rani.calvo@gsi.gov.il

Tel: 02-5314299

Mobile: 050-6234539

   

   

תפקיד:

חוקר בכיר 

מנהל אגף סטרטיגרפיה וחקר תת הקרקע

 

Position:

Senior researcher

Head, Stratigraphy and subsurface research division

   

תחומי מחקר:

  • סדימנטולוגיה וגיאוכימיה של סלעים קלסטיים ומינרלים דיאגנטיים.
  • מיפוי תת הקרקע באמצעות לוגים חשמליים.
  • הטמנה גיאולוגית של CO2 ומזהמים רדיוגניים.

 

Research interests:

  • Sedimntology and geochemistry of clastic rocks and diagenetic mineral.
  • Subsurface mapping with e-logs.
  • Geological storage of CO2 and radiogenic waste.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

איפיון פוטנציאל המאגרים היוראסיים במזרח הים התיכון הרדוד (הממונה על הנפט, משרד האנרגיה)
איפיון מקורות החומר הדטריטי הדק בתצורת חצבה (המדען הראשי, משרד האנרגיה)
איפיון פוטנציאל ההטמנה הגיאולוגית של מזהמים רדיוגניים בדרום ישראל (הועדה לאנרגיה אטומית) 

 

Main projects and grants:

Characterization of reservoir potential in the eastern Levant margin using depositional environment and diagenetic history reconstruction (Oil and Gas Commissioner in the Ministry of Energy and Water Resources)
The source for the fine fraction in the Hazeva Formation, Israel (The Ministry of National Infrastructure, Energy and Water Resources)
Characterization of potential underground storage sites for radionuclide waste in Southern Israel (The Israel Atomic Energy Commission)
 

   
:Key publications                                                                                                           פרסומים עיקריים:  

Kolodny et al., 2009, "Too low" d18O of paleo-meteoric, low latitude, water; do paleo-tropical cyclones explain it? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 280: 387-395
Calvo et al., 2011, Chemical and isotopic composition of diagenetic carbonate cements and its relation to hydrocarbon accumulation in the Heletz-Kokhav oil field (Israel). J. Geochemical Exploration, 108: 88-98
Gvirtzman et al., 2011, Retreating Late Tertiary shorelines in Israel: Implications for the exposure of north Arabia and Levant during Neotethys closure. Lithosphere, 3: 95-109
Calvo and Gvirtzman, 2013, Assessment of CO2 storage capacity in southern Israel. International Journal of Greenhouse Gas Control, 14: 25-38
Zilberman and Calvo , 2013, Remnants of Miocene fluvial sediments in the Negev Desert, Israel, and the Jordanian Plateau: Evidence for extensive subsiding basin in the north-western margins of the Arabian plate. J. African Earth Sciences, 82: 33-53
Bar et al., submitted, The uplift history of the Arabian Plateau as inferred from geomorphologic analysis of its northwestern edge. Tectonophysics  Key publications (5-10 item):
Kolodny et al., 2009, "Too low" d18O of paleo-meteoric, low latitude, water; do paleo-tropical cyclones explain it? Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 280: 387-395
Calvo et al., 2011, Chemical and isotopic composition of diagenetic carbonate cements and its relation to hydrocarbon accumulation in the Heletz-Kokhav oil field (Israel). J. Geochemical Exploration, 108: 88-98
Gvirtzman et al., 2011, Retreating Late Tertiary shorelines in Israel: Implications for the exposure of north Arabia and Levant during Neotethys closure. Lithosphere, 3: 95-109
Calvo and Gvirtzman, 2013, Assessment of CO2 storage capacity in southern Israel. International Journal of Greenhouse Gas Control, 14: 25-38
Zilberman and Calvo , 2013, Remnants of Miocene fluvial sediments in the Negev Desert, Israel, and the Jordanian Plateau: Evidence for extensive subsiding basin in the north-western margins of the Arabian plate. J. African Earth Sciences, 82: 33-53
Bar et al., submitted, The uplift history of the Arabian Plateau as inferred from geomorphologic analysis of its northwestern edge. Tectonophysics
 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד