בר עודד

שם: עודד בר

דוא"ל: odedbar@gsi.gov.il      

טלפון: 02-5314308

 

Name: Oded Bar

Email: odedbar@gsi.gov.il

Tel: 02-5314308

   

תפקיד:

 

חוקר

 

Position:

 

Researcher

 

   

תחומי מחקר:

  • היסטוריה גיאולוגית של ישראל והלבנט.
  • התרוממות הפלטו הערבי.
  • התפתחות הנוף בישראל.
  • טקטוניקה מזוזואית בשולי היבשת של הלבנט.

 

Research interests:

  • Geological history of Israel and the Levant.
  • Uplift of the Arabian Plateau.
  • Landscape evolution of Israel.
  • Mesozoic tectonics along the Levant continental margin.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

  • פענוח סייסמי של החתך המזוזואי בתת הקרקע של הנגב.
 

Main projects and grants:

  • Seismic interpretation of the Mesozoic section in the Negev sub-surface

   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 

עבור לתוכן העמוד