אלמוגי-לבין אהובה

שם: אהובה אלמוגי-לבין

דוא"ל: almogi@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314232 
נייד: 050-6234532

 

Name: Ahuva Almogi-Labin

Email: almogi@gsi.gov.il

Tel: 02-5314232
Mobile: 050-6234532
 

   

תפקיד:


חוקרת בכירה - אמריטוס
אחראית על המעבדה המיקרופלאונטולוגית

 

Position:

 

Emeritus, Senior researcher
In charge of the Micropaleontology lab

   

תחומי מחקר:

 • פורמיניפרה בנתוניים כסמנים לתנאי קרקעית הים הרדוד והעמוק.
 • פאליאוקינוגרפיה של ים תיכון וים סוף.
 • שחזור סביבות ההשקעה במערכת הפוריות הגבוהה של הקרטיקון העליון בדרום התטיס.
 • פורמיניפרה של בתי גידול מליחים בהווה ובעבר.
 

Research interests:

 • Benthic foraminifera as tracers for bottom waterconditions  in shallow and deep water.
 • Quaternary Mediterranean  and Red Sea paleoceanography.
 • Reconstructing upwelling paleo-environments of the southern Tethys during the Upper Cretaceous.
 • Living and fossil records of brackish foraminifera.

   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • פורמיניפרה בנתונים כסמנים לתנאי קרקעית הים העמוק מול חופי ישראל ושל שוניות סלעיות במדף היבשת של צפון ישראל.
 • הפאליאוהידרולוגיה של הכנרת ברביעון המאוחר.
 • פורמיניפרה בנתוניים כסמנים לאירועי גלישות תת-ימיות בצפון מפרץ אילת.
 • פורמיניפרה כמערכת מודל לחיווי השפעת עליית טמפרטורת מי הים על האקוסיסטמה החופית: שילוב תצפיות שדה ומעבדה.
 • יישום שיטה חדשה לשיפור איכות וכמות נתוני מפלס הים הישראלי בעבר, ככלי לחיזוי עתידי.
 • אפיון רב תחומי של פצלי שמן בנגב ובשפלה, ישראל.

 

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

 • Benthic foraminifera as indicator of seafloor conditions in the deep sea off the Israeli coast and in  rocky reefs of northern  Israel (Ministry of Infrastructure).
 • The late Quaternary paleohydrology of Lake Kinneret: Brine - freshwater interaction (BSF).
 • Benthic foraminifera as indicators for submarine mass flow events in the northern Gulf of Elat.
 • Foraminifera as a model system for thermal stress (BMBF).
 • Incorporating a new method for obtaining more long-tern sea level records for the Israeli coast )MOST(.
 • Characterization of oil shales in the Negev and Shefela, Israel (Ministry of Infrastructure).

   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Almogi-Labin, A., Bar-Matthews, M., Shriki, D., Kolosovsky, E., Paterne, M., Schilman, B., Ayalon, A., Aizenshtat, Z., and Matthews, A., 2009. Climatic variability during the last ~90 ka of the southern and northern Levantine basin as evident from marine records and speleothems. Quaternary Science Reviews, 28: 2882–2896.
Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin, A., Benjamini, C. and Herut, B., 2009. Natural oligotrophy vs. pollution-induced eutrophy on the SE Mediterranean shallow shelf (Israel): Environmental parameters and benthic foraminifera. Marine Pollution Bulletin, 58: 1888–1902.
Almogi-Labin, A., 2011. The paleoclimate of the Eastern Mediterranean during the transition from early to mid-Pleistocene (900 to 700 ka) based on marine and non-marine records: an integrated overview, Journal of Human Evolution, 60:  428-436.
Arieli, R.N., Almogi-Labin, A., Abramovich, S. and Herut, B., 2011. The effect of thermal pollution on benthic foraminiferal assemblages in the Mediterranean shoreface adjacent to Hadera power plant (Israel). Marine Pollution Bulletin, 62: 1002-1012. 
Flako-Zaritsky, S., Almogi-Labin, A., Schilman, B., Rosenfeld, A. and Benjamini, C., 2011. The environmental setting and microfauna of the oligohaline Timsah pond, Israel: The last remnant of the Kabara swamps. Marine Micropaleontology, 80: 74-88, doi:10.1016/j.marmicro.2011.06.002.
Almogi-Labin, A., Ashckenazi-Polivoda, S., Edelman-Furstenberg, Y. and Benjamini, C., 2012. Anoxia-dysoxia at the sediment-water interface of the southern Tethys in the late Cretaceous: Mishash Formation, southern Israel. In: Anoxia: Evidence for Eukaryote Survival and Paleontological Strategies, Altenbach, A.V., Bernhard, J.M. and Seckbach, J. (Eds.) a volume in the book series of “Cellular Origin, Life in Extreme Habitats and Astrobiology” (COLE), by Springer, 21: 553-572, DOI: 10.1007/978-94-007-1896-8.
Avnaim-Katav, S., Almogi-Labin, A., Sandler, A., Sivan, D., Porat, N. And Matmon, A., 2012. The chronostratigraphy of a Quaternary sequence at the distal part of the Nile littoral cell, Haifa Bay, Israel. Journal of Quaternary Science, 27: 675–686, DOI: 10.1002/jqs.2537.
Avnaim-Katav, S., Almogi-Labin, A., Sandler, A. and Sivan, D., 2013. Benthic foraminifera as palaeoenvironmental indicators during the last million years in the eastern Mediterranean inner shelf. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 386: 512-530, Doi: 10.1016/j.palaeo.2013.06.019.
Merkado, G., Holzmann, M., Apothéloz-Perret-Gentil, L., Pawlowski, J., Abdu, U., Almogi-Labin, A., Hyams-Kaphzan, O., Bakhrat, A. and Abramovich, S., 2013. Molecular evidence for Lessepsian invasion of soritids (larger symbiont bearing benthic foraminifera). Plos One 8 (10): e77725. doi:10.1371/journal.pone.0077725.
Lev, L., Almogi-Labin, A., Mischke, S., Ito, E., Ben-Avraham, Z., and Stein, M., 2014. Paleohydrology of Lake Kinneret during the Heinrich event H2. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 396: 183-193.
Student under my supervision

 

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

  AGU, ASLO
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 

עבור לתוכן העמוד