בר-מטיוס מירה

שם: מירה בר-מטיוס

דוא"ל: matthews@gsi.gov.il

טלפון: 02-5314293 
נייד: 050-6235136

 

Name: Mira Bar-Matthews 

Email: matthews@gsi.gov.il

Tel: 02-5314293
Mobile: 050-6235136 

   

תפקיד:

 

חוקרת בכירה - אמריטוס

 

 

Position:

 

Emeritus, senior researcher

   

תחומי מחקר:

 • שיחזור פליאואקלים בפליסטוקן המאוחר באמצעות משקעי מערות.
 • תיארוך בשיטת אורניום-תוריום.
 • גשמים באגן המזרחי של הים התיכון – מאפיינים איזוטופיים.
 • מאפינים איזוטופיים של ספרופלים מהאגן המזרחי של הים התיכון.
 • גיאו-ארכיאולוגיה.
 

Research interests:

 • Terrestrial paleoclimate reconstruction using cave deposits.
 • Dating using uranium thorium methods.
 • Rain in the Eastern Mediterranean – isotopic characteristics.
 • Geo-archaeology.
 • Isotopic characteristics of sapropels from the Eastern Mediterranean Sea.

   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • שינויי אקלים עונתיים במשקעי מערות מהאגן המזרחי של הים התיכון  המתגלים במחקרים ברזולוציה גבוהה.
 • ניטור איזוטופי של מי גשמים ומי התווך הבלתי רווי של חבורת יהודה.
 • מחקרים גיאוכימיים ואיזוטופיים של שכבות הספרופל באגן המזרחי של הים התיכון
 

Main projects and grants:

 • Bi-National Israel – USA (BSF)  Seasonality Changes in the Eastern Mediterranean revealed by high resolution Ion Microscope, Laser Ablation and Confocal microscope of Soreq Cave speleothems, and monitoring of rain and unsaturated zone water.
 • The Israel Science Foundation " High Resolution Iron Speciation and Transition Metal  Isotope Study of Late Pleistocene Sapropels.

   

פרסומים עיקריים:

 

  : Key publications

     

Bar-Matthews, M. and Ayalon, A. (2011). Mid-Holocene climate variations revealed by high resolution speleothem records from Soreq Cave, Israel and their correlation with cultural changes. The Holocene 21, 163-171
Orland, I., Bar-Matthews, M., Ayalon A., Matthews, A., Kozdon, R., Ushikuboa, T., Valley, J.W. (2012)  Seasonal resolution of Eastern Mediterranean climate change since 34 ka from a Soreq Cave speleothem. Geochimica et Cosmochimica Acta 89, 240–255.
Grant, K.M., Rohling, E.J., Bar-Matthews, M., Ayalon, A., Medina-Elizalde, M., Bronk Ramsey, C., Satow, C., Roberts, A.P. (2012). Rapid coupling between ice volume and polar temperature over the past 150 kyr Nature, 491, 744-747.
Ayalon, A., Bar-Matthews, M., Frumkin, A., Matthews A. (2013). Last Glacial warm events on Mount Hermon: the southern extension of the Alpine karst range of the east Mediterranean Quaternary Science Review, 59, 43-56.
Vaks A., Woodhead J., Bar-Matthews M., Ayalon A.,. Cliff . A ., Zilberman T. ,Matthews A. , Frumkin A. Pliocene–Pleistocene climate of the northern margin of Saharan–Arabian Desert recorded in speleothems from the Negev Desert, Israel. Earth and Planetary Science Letters 368 (2013) 88–100
Bar-Matthews, M., (2014). History of Water in the Middle East and North Africa. In: Holland H.D.   and Turekian K.K. (eds.) Treatise on Geochemistry, Second Edition, Vol. 14, pp. 109-128. Oxford: Elsevier
Orland, I.J., Burstyn, Y., Bar-Matthews, M., Kozdon, R., Ayalon, A., Matthews, A., Valley, J.W. (2014). Seasonal climate signals (1998-2008) in a modern Soreq Cave stalagmite as revealed by high-resolution geochemical analysis. Chem. Geol. 363, 322–333.
Azrieli-Tal, A. Bar-Matthews, M. Bar-Matthews, A. Almogi-Labin, D. Vance, C. Archer, N. Teutsch (2014) Evidence from molybdenum and iron isotopes and molybdenum–uranium covariation for sulphidic bottom waters during Eastern Mediterranean sapropel S1 formation. Earth and Planetary Science Letters, 393, 231-242
Affek H.P., Matthews, A., Ayalon, A., Bar-Matthews, M; Burstyn Y., Zaarur, S; Zilberman T. (2014) . Accounting for kinetic isotope effects in Soreq Cave (Israel) speleothems. Geochimica et Cosmochimica Acta, 143, 303-318
Hershkovitz, I., Marder, O., Ayalon, A., Bar-Matthews, M., Yasur, G., Boaretto, E., Caracuta, V., Alex, B., Frumkin, A., Goder-Goldberger, M., Gunz, P., Holloway,R., Latimer, B., Lavi, R., Matthews, A., Slon, V., Bar-Yosef Mayer, D., Berna, F., Bar-Oz, G., Yeshurun, R., May, H., Guenther M. H., Weber, G., Barzilai, O., 2015, Levantine cranium from Manot Cave (Israel) foreshadows the first European modern humans. Nature DOI:10:1038

 

 full list«

 


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

  

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

חברת מערכת במספר עיתונים מקצועיים בינלאומיים

 

Membership in international organizations:

 

Associate editor:  Geochimica et Cosmochimica Acta
Editorial Board Quaternary Science Reviews
Editorial Board Holocene

 
  

פרסים חשובים:

 

מדלית הוקרה לתרומה בחברת הקארסט הבינלאומית 2008
מדלית הנס אושגר למחקרי אקלים מהאיגוד האירופאי למדעי האדמה 2013

 

Significant awards

 

Excellence Award for contributions to karst society 5th International  Karst Meeting, 2008

European Geoscience Union, Hans Oeschger Medal
2013 :Climate: Past, present and future

   

תרומה לקהילה המדעית:

 

נשיאת החברה הגיאולוגית הישראלית 2003

 

Contribution to science community:  

 

President of the Israel Geological
Society 2003

   

 

 

 

עבור לתוכן העמוד