יגודה-בירן גוני

 

שם: גוני יגודה-בירן

דוא"ל: gonyb@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314244 
נייד: 052-3847264

 

Name: Gony Yagoda-Biran

Email:  gonyb@gsi.gov.il

Tel: 02-5314244
Mobile: 052-3847264 

   

תפקיד:


חוקרת, האגף לגיאולוגיה הנדסית וסיכונים גיאולוגיים

 

Position:

 

Researcher, the division of Engineering Geology and Geological Hazards

   

תחומי מחקר:

  • ניתוח סכנה סייסמית.
  • תגובת אתר.
  • התנזלות. 
 

Research interests:

  • Seismic hazard analysis.
  • Site response.
  • Liquefaction.

   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

  • אפיון תגובת אתר לינארית עבור פרופילי-קרקע טיפוסיים בישראל, המדען הראשי, משרד האנרגיה.
  • פיתוח מודל להערכת תנודות קרקע עתידיות מרעידת אדמה בישראל, משרד המדע.

        

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

  • Defining linear site-response scaling for typical Israeli profiles.
  • Ground Motion Prediction Model for Israel, Ministry of Science, Technology and Space.

   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Yagoda-Biran G. and Anderson, J.G. Investigation of the variability associated with site response for sites with vs30 over 500 m/s. Accepted to the Bulletin of the Seismological Society of America.
Hatzor, Y.H., Feng, X.T., Li, S., Yagoda-Biran, G., Jiang, Q. Hao, X., 2015. Stability and reinforcement of tunnels excavated through columnar jointed basalts. Tunneling and Underground Space Technology, 46, p. 1-11.
Bao, H., Yagoda-Biran, G. and Hatzor Y.H., 2014 Site response analysis with two-dimensional numerical discontinuous deformation analysis method. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 43(2), p 225-246).
Yagoda-Biran G. and Hatzor Y.H., 2013. A new failure mode chart for toppling and sliding with consideration of earthquake inertia force. International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, 64, p. 122-131.
Yagoda-Biran, G., Hatzor, Y.H., Amit, R. and Katz, O., 2010. Constraining regional paleo peak ground acceleration from back analysis of prehistoric landslides: Example from Sea of Galilee, Dead Sea transform. Tectonophysics. 490, 81-92.
Yagoda-Biran, G., Hatzor, Y.H., 2010. Constraining Paleo PGA Values by Numerical Analysis of Overturned Columns. Earthquake Engineering and Structural Dynamics. 39, 463-472.
Katz, O., Amit, R., Yagoda-Biran, G., Hatzor, Y.H., Porat, N. and Medvedev, B, 2009. Quaternary earthquakes and landslides in the Sea of Galilee area, the Dead Sea Transform; paleoseismic analysis and evaluation of current hazard. Israel Journal of Earth Sciences, 58 (3-4), 275-294.

Yagoda‐Biran, G., Anderson, J.G., Miyake, H., and Koketsu, K., 2015. Between‐Event Variance for Large Repeating Earthquakes. Bulletin of the Seismological Society of America, 105 (4), 2023-2040.

Yagoda-Biran, G. and Hatzor, Y.H., 2016. Benchmarking the numerical Discontinuous Deformation Analysis method. Computers and Geotechnics, 71, 30–46.

 

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:


2014. השתלמות פוסט דוקטורט במעבדה הסיסמולוגית של נבאדה, אוניברסיטת נבאדה שברינו.
2013. דוקטורט, גיאולוגיה הנדסית, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
2008. תואר שני (בהצטיינות), גיאולוגיה הנדסית,  אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.
2005. תואר ראשון (בהצטיינות יתרה), גיאולוגיה, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב.

  

Degrees, Post-docs, Sabbaticals:

 

2014. Post-doctoral fellow at the Nevada Seismological Laboratory, University of Nevada, Reno.
2013. Ph.D. Ben Gurion University of the Negev, Dept. of Geological and Environmental Sciences. Thesis title: Seismic hazard analysis with the numerical DDA. Supervisor: Prof. Yossef H. Hatzor.
2008, M.Sc. (Cum Laude), Ben Gurion University of the Negev, Dept. of Geological and Environmental Sciences. Thesis title: Seismic Hazard Estimation along Eastern Margins of Sea of Galilee by Back Analysis of Seismically Induced Natural and Structural Failures. Supervisors: Prof. Yossef H. Hatzor, Dr. Rivka Amit, Dr. Oded Katz.
2005, B.Sc. (Summa Cum Laude), Ben Gurion University of the Negev, Dept. of Geological and Environmental Sciences. Major field of studies: Engineering Geology.

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

 

Membership in international organizations :

 

ISRM – International Society of Rock Mechanics
SSA – Seismological Society of America

 
  

פרסים חשובים:

 

2013 - פרס ע"ש אסף גור לדוקטורנט מצטיין של המחלקה למדעי הגיאולוגיה והסביבה.
2011 – פרס האגודה האמריקאית למכניקת סלע (ARMA) למחקר יישומי במכניקת סלע, על המאמר "A New Method to Estimate Paleoseismic PGA using Dynamic Numerical Back-Analysis of Keystone Displacements in Historic Masonry Structures", מאת יוסף ח. חצור, רוני קמאי וגוני יגודה-בירן.
2008 – פרס החברה הגיאולוגית הישראלית ע"ש פרץ גרדר למדען צעיר.

 

Significant awards:

 

2013 – The Dept. of Geological and Environmental Sciences Assaf Gur Award for an outstanding graduate student. 
2011 - American Rock Mechanics Association (ARMA) Applied Rock Mechanics Research Award for the paper "A New Method to Estimate Paleoseismic PGA using Dynamic Numerical Back-Analysis of Keystone Displacements in Historic Masonry Structures", by Y.H. Hatzor, R. Kamai and G. Yogoda-Biran.
2008 – The Geological Society of Israel Peretz Grader award for a young scientist.

 

 

 

עבור לתוכן העמוד