גלמן פאינה

שם: פאינה גלמן

דוא"ל: faina@gsi.ov.il 

טלפון: 02-5314208 
נייד: 050-6235486

 

Name: Faina Gelman

Email: faina@gsi.ov.il

Tel: 02-5314208
Mobile: 050-6235486

 

   

תפקיד:


חוקרת בכירה
אחראית על המעבדה האנליטית אורגנית

 

Position:

 

Senior researcher
In charge of the Environmental Organic laboratory

   

תחומי מחקר:

  • גאוכימיה סביבתית.
  • כימיה אנליטית.
  • אנליזה איזוטופית.
 

Research interests:

  • Environmental geochemistry.
  • Isotope analysis.
  • Analytical chemistry.
  • Contaminant hydrology.

   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

  • 2011 tools for the evaluation of in situ degradation of brominated organic contaminants in groundwater.
    2014 The German-Israeli foundation grant (with Dr. Anat Bernstein from Ben-Gurion University and Dr. Martin Elsner from UFZ, Munich). Title: Enabling the Distinction of Reductive vs. Oxidative Chlorohydrocarbon Transformation in the Environment by Advancing d13C/d37Cl Isotope Analysis. Principle Investigator, for 3 years.
   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Gelman F., Halicz L. (2010). High-precision determination of bromine isotope ratio by GC-MC-ICPMS. International Journal of Mass Spectrometry 289: 167-169.
Bernstein A., Ronen Z., Levin E., Halicz L., Gelman F.  (2013). Kinetic bromine isotope effect: Example from the microbial debromination of brominated phenols. Analytical and Bioanalytical Chemistry, 405, 2923-2929.
Zakon Y., Halicz L., Gelman F. (2013). Bromine and carbon isotope effects during photolysis of brominated phenols. Environmental Sciences & Technology, 47, 14147-53.

Jammer S.., Voloshenko A., Gelman F., Lev O. (2014). Chiral and isotope analyses for assessing the degradation of organic contaminants in the environment: Rayleigh dependence. Environmental Sciences & Technology, 48, 3310-3318.
Zakon Y., Halicz L., Gelman F. (2014). Isotope Analysis of Sulfur, Bromine, and Chlorine in Individual Anionic Species by Ion Chromatography/Multicollector-ICPMS. Analytical Chemistry, 86, 6495-6500.

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

  

:Degrees, Postdocs,Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

Membership in public committees:

 

Member of the committee on preventing water contamination by gasoline

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

Membership in international organizations:

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 

עבור לתוכן העמוד