כרובי און

שם: און כרובי

דוא"ל: crouvi@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314242 
נייד: 050-6234540

Name: Onn Crouvi

Email: crouvi@gsi.gov.il

Tel: 02-5314242
Mobile: 050-6234540 

   

תפקיד:

 

חוקר
אחראי על מעבדות הקרקע והסדימנטולוגיה

 

Position:

 

Researcher
In charge of the Soil and Sedimentology laboratories

   

תחומי מחקר:

 • גיאומורפולוגיה אאולית וחופית.
 • היווצרות קרקעות.
 • גיאולוגיה רביעונית.
 • סחיפת קרקעות.
 • גיאו-ארכיאולוגיה. 
 

Research interests:

 • Eolian and coastal geomorphology.
 • Soil formation.
 • Quaternary geology.
 • Soil erosion.
 • Geo-archaeology.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • כימות מאזן הסדימנטים בסובב חוף הים התיכון בסקלות מרחביות ועיתיות שונות  (בשיתוף עם עודד כץ ועמית מושקין, מכון גיאולוגי; ממומן על ידי משרד האנרגיה).
 • סקר רקע סביבתי באזור המים הכלכליים של ישראל בים התיכון, היבטים הקשורים בפעילויות חיפוש וקידוח נפט וגז בים (בשיתוף עם אהובה אלמוגי-לבין, יהודית הרלבן ואורית חיימס, מכון גיאולוגי, וחוקרים מחקר ימים ואגמים; ממומן על ידי משרד האנרגיה).
 • הגיאומורפולוגיה של מקורות אבק והדינמיקה של פליטת אבק בצפון אפריקה (בשיתוף עם דן בלומברג, אוניברסיטת בן-גוריון, ממומן על ידי הקרן הישראלית למדע).
 • מידול יצירת קרקע גירית בסקלה אזורית: השלכות לתהליכי היווצרות קרקעות, לשחזור תנאי סביבה קדומים ולהערכת מאגר הפחמן האי-אורגני (ממומן על ידי הקרן הדו לאומית ישראל – ארה"ב).

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

 • Quantification of the sediment budget along the Mediterranean coastal plain of Israel in different spatial and temporal scales (in collaboration with Oded Katz and Amit Mushkin, GSI; funded by the Ministry Of Energy and Water Resources).
 • Characteristics of Mediterranean deep sea sediments (in collaboration with Ahuva Almogi-Labi, Yehudit Harlavan and Orit Hayms, GSI, and researchers from IOLR; funded by the Ministry Of Energy and Water Resources).
 • Geomorphology of dust sources and dynamics of dust emission in Northern Africa (in collaboration with Dan Blumberg, BGU, Funded by ISF). 
 • Process-based modeling of calcic soil formation on a regional scale: Implications for pedogenic processes, paleoclimatic reconstructions and estimation of inorganic
  carbon pool (funded by BSF).

   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Lubinevsky, H., Hyams-Kaphzan, O., Almogi-Labin, A., Silverman, J., Harlavan, Y., Crouvi, O., Herut, B., Kanari, M., and Tom, M., 2017, Deep-sea soft bottom infaunal communities of the Levantine Basin (SE Mediterranean) and their shaping factors, Marine Biology, accepted on 16-Dec-2016.
Crouvi, O., Amit, R., Ben Israel, M., Enzel, Y., 2017, Chapter 53. Loess in the Negev Desert: Sources, Loessial Soils, Palaeosols, and Palaeoclimatic Implications. In: Y. Enzel, O. Bar-Yosef (Eds.), Quaternary Environments, Climate Change and Humans in the Levant, Cambridge University Press.
Crouvi, O., Dayan, U., Amit, R., and Enzel, Y., 2017, An Israeli haboob: Sea breeze activating local anthropogenic dust sources in the Negev loess, Aeolian Research, 24C, 39-52.
Mushkin, A., Katz, O., Crouvi, O., Alter, S., and Shemesh, R., 2016, Sediment contribution from Israel’s coastal cliffs into the Nile’s littoral cell and its significance to cliff-retreat mitigation efforts, Engineering Geology, 215, 91-94
Crouvi, O., Amit, R., and Enzel, Y., 2016, Seeking knowledge in the dust, EOS, 97, doi:10.1029/2016EO049501. Published on 8 April 2016

Crouvi, O., Polyakov, V. O., Pelletier, J. D., and Rasmussen, C., 2015, Decadal-scale soil redistribution along hillslopes in the Mojave Desert, Earth Surface Dynamics, 3, 251-264, doi:10.5194/esurf-3-251-2015.

Amit, R., Enzel, Y., Mushkin, A., Gillespie, A. R., Batbaatar, J., Crouvi, O., Vandenberghe, J., and Zhisheng, A., 2013, Linking coarse silt production in Asian sand deserts and Quaternary accretion of the Chinese Loess Plateau, Geology, 42, 23-26.

Crouvi, O., Pelletier, J.D., and Rasmussen, C., 2013, Predicting the thickness and aeolian fraction of soils in upland watersheds of the Mojave Desert, Geoderma 195-196C, 94-110.

Crouvi, O., Schepanski, K., Amit, R., Gillespie, A. R., and Enzel, Y., 2012, Multiple dust sources in the Sahara Desert: The importance of sand dunes, Geophysical Research Letters,  doi:10.1029/2012GL052145.

Bacon, S. N., McDonald, E. V., Amit, R., Enzel, Y., and Crouvi, O., 2011, Total suspended particulate (TSP) emissions at high friction velocities from landforms in the Negev Desert, Journal of Geophysical Research – Earth Surface, 116, F03019, doi:10.1029/2011JF001965.

Amit, R., Simhai, O., Ayalon, A., Enzel, Y., Matmon, A., Crouvi, O., Porat, N., and McDonald, E. V., 2011, Transition from arid to hyper-arid environment in the southern Levant deserts as recorded by early Pleistocene cummulic Aridisols, Quaternary Science Reviews, 30, 312-323.

Enzel, Y., Amit, R., Crouvi, O., and Porat, N., 2010, Abrasion-derived sediments under intensified winds at the latest Pleistocene leading edge of the advancing Sinai–Negev erg, Quaternary Research. 74, 121-131.

Crouvi, O., Amit, R., Enzel, Y., and Gillespie, A. R., 2010, The role of active sand seas in the formation of desert loess, Quaternary Science Reviews, 29, 2087-2098.

Amit, R., Enzel, Y., Grodek, T., Crouvi, O., Porat, N., and Ayalon, A., 2010, The role of rare rainstorms in the formation of calcic soil horizons on alluvial surfaces in extreme deserts, Quaternary Research, 74, 177-187.

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

:Degrees, Post-docs, Sabbaticals

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:


האגודה הגיאולוגית האמריקאית
החברה הגיאולוגית הישראלית

Membership in international organizations:

 

Geological Society of America
Israel Geological Society 

 
  

פרסים חשובים:

 

2011 פרס בנתור על הצטיינות בעבודת ד"ר, המכון למדעי כדה"א, האוניברסיטה העברית.
2002 פרס שרגא-דיקר על הצטיינות בעבודת מוסמך, המכון למדעי כדה"א, האוניברסיטה העברית.

 

Significant awards:

 

2011 The Bentor award for excellence in Ph.D. research, the Institute of Earth Sciences, the Hebrew University of Jerusalem.
2002 The Shraga-Dicker award for excellence in M.Sc. research, the Institute of Earth Sciences, the Hebrew University of Jerusalem.

 

 

עבור לתוכן העמוד