גבירצמן זהר

שם: זהר גבירצמן

דוא"ל: Zohar@gsi.gov.il 

טלפון: 02-5314269 
נייד: 050-6234542

 

Google scholar:

 

Researchgate: 

 

אתר המעבדה: https://gsi-subsurfacelab.wixsite.com/subsurfacelab

 


 

 

Name: Zohar Gvirtzman

Email: Zohar@gsi.gov.il

Tel: 02-5314269
Mobile: 050-6234542

 

Google scholar:

 

Researchgate: 

 

Lab website:  https://gsi-subsurfacelab.wixsite.com/subsurfacelab

 

   

תפקיד:


חוקר בכיר
אחראי על המעבדה לפענוח סיסמי

 

Position:

 

Senior researcher
In charge of the seismic interpretation lab

   

תחומי מחקר:

 • טקטוניקה של תנועות אנכיות.
 • ניתוח אגנים סדימנטריים.
 • גיאולוגיה של הלבנט ומזרח הים התיכון.
 • סיכונים סיסמיים והגברת תנודות קרקע בזמן רעידת אדמה.
 

Research interests:

 • Tectonics of vertical motions.
 • Basin analysis.
 • Geology of the Levant and eastern Mediterranean.
 • Seismic hazards and ground motion amplification.
   

פרוייקטים ומענקי מחקר עיקריים:

 • איזוסטזיה, פלכסורה, וטופוגרפיה דינמית במזרח התיכון.
 • מבני ביקוע ומבני קשת סורית באגן הלבנט.
 • בתימטריה, טקטוניקת מלח, וסדימנטולוגיה בקרקעית אגן הלבנט והשלכותיהן על סיכונים גיאולוגיים.
 • הדמייה תלת מימדית של תנודות רעידות אדמה באגנים סדימנטריים

 

« לרשימה המלאה

 

Main projects and grants:

 • Isostasy, flexure, and dynamic topography in the Middle East.
 • Rifting structures and Syrian Arc structures in the Levant Basin.
 • Bathymetry, salt tectonics, and sedimentology in the Levant ocean floor and implications to geohazards.
 • 3D simulations of seismic ground motion in sedimentary basins.
   

פרסומים עיקריים:

 

  :Key publications

     

Steinberg, J., Gvirtzman, Z., Folkman, Y., 2010.
New age constraints on the evolution of the Mt. Carmel structure and its implications on a Late Miocene extensional phase of the Levant continental margin. Journal of the Geological Society, vol. 167, 203-216, doi:10.1144/0016-76492009-089.
Steinberg, J., Gvirtzman, Z., Folkman, Y., and Garfunkel, Z. 2011. Origin and nature of the rapid late Tertiary filling of the Levant Basin. Geology, vol. 39, 355-358. DOI:10.1130/G31615.1.
Gvirtzman, Z., **Steinberg, J., Siman-Tov, R., Zilberman, E., **Bar, O., Calvo, R., Grossowicz, L., Almogi-Labin, A., and Rosensaft, M., 2011. Retreating Late Tertiary Shorelines in Israel: Implications for the Exposure of north Arabia and Levant During Neo-Tethys Closure. Lithosphere, vol. 3, 95-109. DOI: 10.1130/L124.1.

Shani-Kadmiel, S., Tsesarsky, M., Louie, JN., Gvirtzman, Z., 2012. Simulation of seismic wave propagation through geometrically complex basins - the Dead Sea Basin, Bulletin of the Seismological Society of America, v. 102, 1729-1739; doi: 10.1785/0120110254.
Gvirtzman, Z. and Steinberg, J., 2012, Inland jump of the Arabian northwest plate boundary from the Levant continental margin to the Dead Sea Transform, Tectonics, vol. 31, TC4003, doi:10.1029/2011TC002994.
Calvo, R., and Gvirtzman, Z., 2013, Assessment of CO2 storage capacity in southern Israel, International Journal of Greenhouse Gas Control, vol. 14, 25-38.
Bar, O., Gvirtzman, Z., Feinstein, S., Zilberman, E., 2013, Accelerated Subsidence and Sedimentation in the Levant Basin during the Late Tertiary and Concurrent Uplift of the Arabian Platform: Tectonic versus Counteracting Sedimentary Loading Effects, Tectonics, vol. 32 (3), 334-350, DOI: 10.1002/tect.20026.
Gvirtzman, Z., Reshef, M., Buch-Leviatan, O., Ben-Avraham, Z., 2013, Intense salt deformation in the Levant Basin in the middle of the Messinian Salinity Crisis, Earth and Planetary Science Letters, vol. 379, 109-119.
Lugli, S., Gennari, R., Gvirtzman, Z., Manzi, V., Roveri, M. and Schreiber, C., 2013, Evidence of Clastic Evaporites In the Canyons of the Levant Basin (Israel): Implications For the Messinian Salinity Crisis, Journal of Sedimentary Research, v. 83, p. 942-954.
Gvirtzman, Z., Csato, I., Granjeon, D., 2014, Constraining sediment transport to deep marine basins through submarine channels: the Levant margin in the Late Cenozoic, Marine Geology, vol. 347 p. 12–26, 10.1016/j.margeo.2013.10.010
Shani-Kadmiel, S., Tsesarsky, M., Louie, JN., Gvirtzman, Z., 2014  Geometrical focusing of seismic waves by buried geological structures – analytical and numerical study, Bulletin of Earthquake Engineering, DOI 10.1007/s10518-013-9526-4
Steinberg, J., Gvirtzman, Z., Garfunkel, Z., 2014, Flexural response of a continental margin to sedimentary loading and lithospheric rupturing: The mountain ridge between the Levant Basin and the Dead Sea Transform, Tectonics, 33, 166-186. DOI: 10.1002/2013TC003330.
Gvirtzman, Z., Reshef, M., Buch-Leviatan, O., Groves-Gidney, G., Karcz, Z., Makovsky, Y., & Ben-Avraham, Z. (2015). Bathymetry of the Levant basin: interaction of salt-tectonics and surficial mass movements. Marine Geology, 360, 25-39.‏

 

 full list«


 

תארים, פוסט דוק, שבתונים:

 
דוקטורט מהאוניברסיטה העברית בהצטיינות יתירה (Summa cum Laude).
פוסט-דוקטורט באוניברסיטת סטנפורד.
פרופסור עמית באוניברסיטה העברית מאז 2014.

  

Degrees, Post-docs, Sabbaticals:

 

PhD from Hebrew University with the special grade, Summa cum Laude.
Postdoc at Stanford University.
Adjunct Professor at Hebrew University since 2014.
 

 
  

חברות בוועדות ציבוריות:

 

 :Membership in public committees

 
  

חברות בארגונים בינלאומיים:

 

:Membership in international organizations

 
  

פרסים חשובים:

 

:Significant awards

 

 


תרומה לקהילה המדעית:  

Contribution to science community:   

 

 

עבור לתוכן העמוד