מחקרים גיאו-חשמליים בהידרולוגיה ומדעי הקרקע

שיטות גיאופיזיות מאפשרות מחקר של תת הקרקע בצורה בלתי חודרנית ובלתי הרסנית. בסמינר נציג מספר שימושים של שיטות גיאופיזיות מהתחום הגיאו-חשמלי בתחום ההידרולוגיה ומדעי הקרקע. ראשית, נדגים שני שימושים של טומוגרפיה חשמלית לצורך מיפוי תת הקרקע. בעבודה בפרדסים, טומוגרפיה חשמלית מאפשרת מיפוי של תבניות הרטבה ודינמיקה עונתית של תבניות אלו. עם זאת, בתנאי אקלים צחיחים או צחיחים למחצה, הדינאמיקה אינה רק של המים אלא גם של המליחות, ולכן לא ניתן להניח אחידות של המליחות הן בזמן והן במרחב. ע"י כיול של מודל זרימה והסעה, כאשר המוליכות החשמלית מהווה 'מומס מלאכותי', הצלחנו להפריד בין המים והמליחות. בעבודה נפרדת בחנו את יכולתה של שיטת הטומוגרפיה החשמלית לעקוב בזמן אמת אחר תהליכי חידור בבריכות השפד"ן והראינו את הפוטנציאל לניטור תהליכים הידרולוגיים.

שיטת הקיטוב המושרה היא שיטה משלימה לטומוגרפיה החשמלית. בשיטה זו נמדדות במקביל המוליכות והקיבוליות החשמלית. בשלב זה אנו עוסקים בהבנת האות הנמדד, וקושרים שינויים בקיטוב הקרקע בעיקר לתהליכי חילוף יונים בקרקע. נציג מספר מחקרים בהם למדנו על הקיטוב המושרה עבור חומרים אורגנים וא-אורגניים, ועבור מתכות כבדות.

תאריך 30/04/2017 10:30 12:00
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד