מעבדות

פיתוח התשתית המעבדתית
הגדרת המרחב הגיאולוגי והיכולת לעקוב אחר תהליכים המתרחשים בו מבוסס על היכולת לזהות, לאפיין ולתארך את חומרי הסלע והנוזלים המצויים בהם. יכולת זו כרוכה בפיתוח והפעלה משולבת של מגוון שיטות ומכשירים. גיוונם של החומרים וטווח הזמן הרחב בו הם נוצרים ומשתנים דורשים פיתוח שיטות הפרדה, ניקוי ובדיקה ייחודיים. בשונה ממערך מעבדות מקובל המבצע בדיקות סדרתיות במערכי ניטור או בקרת יצור הדרישות בתחום מדעי האדמה מחייבות הפעלה של מערך מעבדתי מורכב הכולל מעבדות סדימנטולוגית (להפרדות מכניות), מעבדות רטובות לפתיחת מדגמי סלע, מעבדות נקיות להפרדת אלמנטים ספציפיים, קווי וקום להפרדות איזוטופיות ומגוון רחב של מכשירי מדידה המבוססים על אנליזה בפלזמה, מס-ספקטרומטריה, קרני-X, כרומטוגרפיה, לומיניסנציה, מיקרוסקופיה אופטית ואלקטרונית. תיארוך מדגמי מים וסלע החיוניים לכל העיסוק בתחום מדעי האדמה מחייבת פיתוח שיטות ואמצעים המותאמים למדגמים השונים, הרכבם וטווח הגילים בהם נוצרו. המכון הגיאולוגי מפתח ומקיים מערך מעבדות משוכלל וייחודי בארץ וזאת ברמה הקיימת במרכזי המחקר המובילים בעולם.


שירותים אנליטיים לגורמי חוץ

אופייה הייחודי של התשתית האנליטית משמש בסיס למגוון שירותים לגורמים שונים בתחומי המחקר, התעשייה וניטור הסביבה. מדובר בביצוע עבודות מוזמנות ובהעמדת המכשור לרשותם של מדענים אורחים.

מעבדות גיאוכימיה

מעבדות מיפוי

מעבדות משאבי מים

מעבדות סטרטיגרפיה

מעבדות סיכונים

עבור לתוכן העמוד