מעבדה אנליטית אורגנית

אחראי: ד"ר פאינה גלמן

 

תיאור:

מעבדה אנליטית אורגנית המבצעת אנליזות כמותיות ואיזוטופיות של חומר אורגני טבעי ומזהמים אורגניים אנטרופוגניים במטריצות סביבתיות

 

סוגי האנליזות:
• תכולת פחמן אורגני במים ודוגמאות מוצקות
• אנליזה של תרכובות אורגנית נדיפות וחצי-נדיפות ב GCMS
• אנליזה איזוטופית של פחמן וחנקן בחומר אורגני ב- EAIRMS
• אנליזה איזוטופית של פחמן בתרכובות אורגניות ספציפיות ב- GCIRMS


העובדים במעבדה : רות בינשטוק, אולגה ברלין

 

 

עבור לתוכן העמוד