מעבדת מיקרוסקופ אלקטרוני סורק (SEM)

אחראי: רענן בודזין

 

תיאור:
במעבדה מיקרוסקופ אלקטרוני סורק מתוצרת FEI Quanta 450  המשולב עם Oxford EDS X-Max X-ray elemental analysis המאפשר זיהוי יסודות במדגם.


סוגי האנליזות:
באמצעות המכשיר ניתן לבחון פני שטח בהגדלה גדולה ולהבחין בהבדלים בהרכב כימי. ה- EDS מאפשר אנליזה כימית.

 

אנשי קשר:
מנהלת האגף נעמי פורת: naomi.porat@gsi.gov.il

עבור לתוכן העמוד