המעבדה למיקרופאליאונטולגיה

אחראיות: ד"ר אורית חיימס-קפצן וד"ר אהובה אלמוגי-לבין


תיאור:

המעבדה נותנת שירותים ביוסטרטיגרפיים לגורמי חוץ עבור דוגמאות סדימנט/סלע מהים ומהיבשה. למעבדה יכולת להכין דוגמאות לאנליזה כמותית ואיכותית עבור קביעות גיל ואפיון סביבתי, פאליאו-סביבתי ופאליאו-אוקיינוגרפי. במעבדה מתבצעת הכנה ראשונית של סדימנטים לאנליזה כימית ואיזוטופית. המעבדה אחראית על תפעול שוטף של מאגר הנתונים הפאליאונטולוגי הממוחשב הכולל נתונים מתחילת שנות ה-50 ואילך.

 

סוגי האנליזות: הכנת דוגמאות לאנליזה מיקרופליאונטולוגית באמצעות פורמיניפרה, אוסטרקודה, ננופלנקטון גירני, פולן ודיאטומאות. במעבדה מבוצע טיפול ראשוני בסדימנטים הכולל ייבוש בפרייז דרייר,

 

חוקרים: אורית חיימס-קפצן (פורמיניפרה), מריה אובצ'קין (ננופלנקטון גירי), אהובה אלמוגי-לבין (פורמיניפרה ופטרופודה)

 

עובדים במעבדה: מיכאל קיטין, עירית גפן

 

איש קשר: ד"ר עודד כץ, מנהל האגף

עבור לתוכן העמוד