המעבדה לחקר תת הקרקע

אחראי: ד"ר זהר גבירצמן

 

אתר המעבדה

 

תיאור:
מבנה תת הקרקע הוא מידע יסודי הנצרך לחיפושי מים, הידרוקרבונים, מחצבים, סיסמולוגיה והנדסה אזרחית, מחקר טקטוני וסטרטיגרפי, ועוד. בהתאם לצרכים אלו למעבדה לחקר תת הקרקע הוגדרו ארבע משימות עיקריות: לבנות ולתחזק מסד נתונים של תת הקרקע בישראל, למפות באופן שיטתי אופקי מפתח בתת הקרקע של ישראל והמים הכלכליים שלה, לבצע מחקרי תשתית על הגיאולוגיה האזורית, ולפתח כלים ושיטות מחקר. 


סוגי האנליזות:
כיום עיקר עיסוקינו ועיקר המשאבים שלנו מגויסים לפענוח סיסמי. במעבדה ישנן שתי תחנות עבודה מצוידות בתוכנות פענוח בסטנדרט תעשייתי וכן מפענחת סיסמית. בנוסף לכך באופן רציף והמשכי אנו מפתחים כלים ושיטות בניתוח אגנים סדימנטריים כמו קילוף לאחור, ניתוח פלכסורלי כתוצאה מעומס סדימנטים, וסימולציות סטרטיגרפיות עם דגש על הספקת סדימנטים וסטרטיגרפיית רצפים. המחקרים הבסיסיים הנערכים במעבדה היום קשורים לחיפושי הידרוקרבונים והטמנת פחמן דו-חמצני.


עובדים במעבדה: עודד בר (חוקר), אלישבע פלדור (מפענחת ומנהלת מעבדה), סטודנטים למסטר ודוקטורט.

 

איש קשר: אלישבע פלדור

עבור לתוכן העמוד