המעבדה הסיסמולוגית

אחראי: ד"ר איתי קורזון


תיאור:
המעבדה הסיסמולוגית מורכבת משני מכלולים:
• המכלול הראשון הוא מערכת מחשוב עם תוכנות ייעודיות המשמשות לעיבוד אותות סיסמיים, בניית מאגרי נתונים סיסמיים, ומחקר מתקדם בתחום הסיסמולוגיה של רעידות אדמה.
• המכלול השני הוא מכלול איסוף הנתונים, והתקנת תחנות סיסמולוגיות לפרויקטים מחקריים ייעודיים.  

 
סוגי האנליזות:
גילוי מתקדם ואיכון של רעידות אדמה
משוואות ניחות
כיווניות שבירה של העתקים
כיול של מכשירים סיסמיים
ניתוח רעש רקע לתחנות
קרוס-קורלאציות של סיגנלים גיאופיסיים
ניתוח צבירים של רעידות אדמה


עובדים במעבדה:
אורי מליק – איסוף נתונים
מתי שרון – עיבוד נתונים


 

עבור לתוכן העמוד