המעבדה המגנטית

אחראים: ד"ר רם וינברגר, ד"ר צפריר לוי


תיאור:
המעבדה המגנטית עוסקת במדידת תכונות מגנטיות של סלעים במטרה לזהות את הכיווניות המועדפת של מינרלים וגרגרים ואת הנשאים המגנטיים שנוצרים בסלע כתוצאה ממעוות ומתהליכי השקעה, הובלה, וזרימה בסדימנט. במעבדה מכשירי מדידה תוצרת חברת Agico  ובהם גשר-קאפא KLY-4S, מגנטומטר JR-6A , LDA-3A, AF, AMU-1A, , CS-3 CS-L.


סוגי האנליזות:
אנאיזוטרופיה של הסספטבליות המגנטית, אנאיזוטרופיה של המגנוט השיורי, דה-מגנטיזצייה AF, עקומות סספטבליות-טמפרטורה.


 

עבור לתוכן העמוד