אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים

שם האחראי: גדעון בר


תיאור:
אינטרפרומטריה של רדאר מלוויינים היא טכנולוגיה מתקדמת של חישה מרחוק שעושה שימוש בהדמאות רדאר לחישוב תזוזות זעירות (מילימטרים בודדים ומעלה) בפני השטח. השוואה בין פאזת הגל הנקלט במעברים שונים של הלוויין מאפשרת חישוב של התזוזות שהתרחשו בפרק הזמן שעבר בין המעברים הללו. השיטה מיושמת למדידות תנועות קרום הקשורות ברעידות אדמה ובהרי געש, גלישות קרקע, שקיעות קרקע, בולענים, ועוד.

 

סוגי האנליזות:
מדידות תזוזות קרום ופני השטח, מודלים לאיתור המקור לתזוזה.

 

העובדים במעבדה:
יריב חמיאל, רן נוף, מעין שבירו.


 

עבור לתוכן העמוד