גיאולוגיה סביבתית

תחום הגיאולוגיה הסביבתית עוסק בחקר מגוון רחב של תהליכים המתרחשים בפני השטח ובתת הקרקע הרדוד. מחקרים אלה ומתמקדים בכל הנושאים בהם האדם משפיע ומשנה את התשתיות הטבעיות. עיקר תרומתם של מחקרים אלה בתחום הגיאולוגיה הסביבתית היא בזיהוי התהליכים הגיאוכימיים המשפיעים על ניוד יסודות ותרכובות בתווך מגוון. מחקרים כגון, סקר קרקעות מזוהמות, אבק ומאפיניו, חקר תהליכי חימצון והחדרת קולחים בתווך הבלתי רווי (שפד"ן), פיתוח כלים לאפיון פרוק תרכובות ברום, השפעת תהליכי פירוליזה של פצלי שמן על תכונות יסודות קורט בסלע וזיהוי תרומת דלקים למי התהום, תורמים למאמצי פיתוח תוך שמירת איכות הסביבה. כמו כן באגף נערך מחקר בו נבדקת האפשרות להטמנה של דלק מוקרן (מהכורים הגרעיניים) בסביבה הגיאולוגית העמוקה.
עבור לתוכן העמוד