פליאואקלים

המחקרים המתבצעים באגף לגיאוכמיה כוללים מחקרים המתמקדים בשיחזור האקלים הקדום בחצי מיליון השנים האחרונות באמצעות משקעי מערות, משקעי אגמים, קרקעות  ועוד. חשיבות מחקרים אלו היא בראיה העתידית של הצפוי לאזורנו במידה ויתרחשו שינויי אקלים משמעותיים כגון השפעת התחממות כדור הארץ.

עבור לתוכן העמוד