הקשר בין הים להאקויפר- זרימת מי תהום לים (SGD)

חוקרי המכון: יוסי יחיאלי

מימון: רשות המים

רקע וחשיבות המחקר:
הקשר בין הים לאקויפר הינו נושא חשוב שמשפיע על מליחות מי תהום ואיכותם ולכן גם על ניהול תקין של אקויפרים חופיים. המחקר הנוכחי בודק את זרימת מי תהום באקויפר של חוף הכרמל (חוף דור ומעגן מיכאל).  בנוסף נבדקת האפשרות לקבוע את קצב חדירת מי תהום בעזרת איזוטופים של רדיום.  פיתוח שיטה חדשה זו יאפשר קביעת קצב החידור, דבר שכיום לא ניתן לעשות במהימנות מספקת.

מטרות:
1. הערכת זרימת מי תהום לים.
2. הבנת המערכת ההידרוגיאולוגית באזור מעגן מיכאל, כולל חקר השפעת בריכות הדגים.
3. פיתוח שיטה חדשה לקביעת קצב חדירת מי ים בעזרת רדיום.

שיטות:
1. דיגום מי תהום.
2. דיגום מי ים בקרבת החוף.
3. אנליזות כימיות ואיזוטופיות.
4. קביעת גיל המים בעזרת רדיום.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:

ישי ויינשטיין – אוניברסיטת בא אילן.
ברק חירות – חקר ימים ואגמים.
עדי טל  - השירות ההידרולוגי.

עבור לתוכן העמוד