מיפוי LIDAR אווירי ברזולוציה גבוהה של אזורי העתקה פעילה

חוקרי המכון: גדעון בר, עודד כץ, יריב חמיאל

 

מימון: הועדה הבין-משרדית להיערכות לרעידות אדמה (משרד הביטחון)

 

רקע וחשיבות המחקר:

טכנולוגית LIDAR אווירי הינה כיום כלי יעיל זמין ומוכח למיפוי טופוגרפי מעוגן גיאוגרפית של פני השטח ברזולוציה גבוהה בטווח של עשרות סנטימטרים לפיקסל. בעולם נעשה שימוש בנתונים מסוג זה לפני ואחרי רעידת אדמה חזקה בכדי לאפיין באופן כמותי את פיזור המעוות בפני השטח בעת אירוע סייסמי תוך לוחי. התוצרים המתקבלים מסוג זה של מיפוי יכולים לשפר באופן משמעותי את הבנתנו לגבי מנגנוני המעוות בפני השטח ובעומק והפיזור שלהם במרחב. כמו כן שיטת ה LIDAR האווירי משלימה גישות מיפוי אחרות של מדידות שינויי פני שטח כגון INSAR ו נתונים אופטיים בכך שהיא ממפה את הטופוגרפיה בצורה ישירה.
כשל מדרונות וגלישות סלעים מהווים חלק מסוגי הנזק העיקריים באזורים של רעידות אדמה חזקות. הטופוגרפיה של פני השטח הינה גורם מרכזי בזיהוי ואפיון אזורי הסיכון המועדים לפני רעידה. מיפוי מדויק ברזולוציה גבוהה של שיפועי מדרונות ובולדרים בדידים המועדים לגלישה באזורי הסיכון ישפרו את יכולתנו להיערך לסוג זה של סכנות בעת רעידת אדמה.

 

מטרות:

א. תיעוד מרחבי ברזולוציה גבוהה של פני השטח כיום כבסיס השוואה שיאפשר מיפוי ואפיון מרחבי של מעוות פני השטח בעקבות רעידה חזקה .
ב. מיפוי מפורט של אזורים בסכנה מוגברת לגלישות בעת רעידה חזקה.

 

שיטות:
1. סריקת ליידר אוירית ברזולוציה של 0.5 מ' לפיקסל לאורך בקע ים המלח והעתק הכרמל.
2. עיבוד תוצרי הסריקה (ענן נקודות) ליצירת מודל טופוגרפי דיגיטלי (DEM).

עבור לתוכן העמוד