חקירת השפעת הלחץ, הטמפרטורה ופרמטרים גיאודינמיים על תנועת רדון בעומק תת הקרקע כפונקציה של העומק - על ידי מדידת רדון בקידוחים לעומק של מאות מטרים

חוקרי המכון: ד"ר חובב צפריר 

 

 

מימון: משרד האנרגיה, המדען הראשי

 

 

רקע וחשיבות המחקר:
תוצאות המחקר המוצע יאפשרו להבין את משמעותן של הופעת אנומליות רדון בעומק תת-הקרקע, מתי הן קשורות לשינויים מחזוריים בתהליכים ובתנאים אטמוספריים ומתי הן קשורות לפעילות גיאודינמית בעלת אופי אקראי העשויה להתבטא ברעידות אדמה, החלשות פני הקרקע או היוצרות אירועים וולקניים.

 

 

מטרות:
לברר האם ניתן מאיסוף סדרות זמן רציפות וניתוח שינויים בהופעת אנומליות של ריכוז רדון בתת הקרקע, כפונקציה של העומק, לבודד את הגורמים האטמוספריים המאלצים הופעת אנומליות רדון בתת הקרקע הרדוד, כפי שנמצא בשנתיים האחרונות ברמון ובמנהרת הר עמרם.
לברר ע"י מדידה סיסמית מקבילה האם יש קשר בין אנומליות רדון בעומק לבין פעילות גיאודינמית כמו רעידות אדמה.

 

 

שיטות:
להחזיק צמד גלאי רדון (מודדי גאמה ואלפא) יחד עם מודדי טמפרטורה, לחץ, לחות וסיסמיקה,  בתוך (או על יד) החלק העליון של חור הקידוח בעומק רדוד של 5-10 מטר ומתחתם להוריד לעומק חור הקידוח שני צמדים נוספים שביניהם מרחק קבוע  של 50 מטר (ראה סכימה). את שני הצמדים ניתן להוריד יחד לעומק שונה ולאפשר להם לעקוב אחר שינויי ריכוז הרדון הן בסלע (עפ"י גלאי הגאמה) והן בחלל המדידה (עפ"י גלאי האלפא) למשך זמן של שבוע עד חודש בהתאם לרמת הרדון הכללית בסוג הסלע הנמדד.

 

 

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
ד"ר יוחאי בן חורין – המרכז למחקר גרעיני בשורק

עבור לתוכן העמוד