הקמת בסיס נתונים גיאודטי לבניית תמונת מצב לאחר רעידת אדמה חזקה

חוקרי המכון: יריב חמיאל, אוקסנה פיאטיברטובה

 

 

מימון: ועדת ההיגוי להערכות ישראל לרעידות אדמה

 

 

רקע וחשיבות המחקר:
המחקר הנוכחי כולל בניית רשת תחנות GPS צפופה וחוצת העתק, מדידות של אותה רשת, עיבוד וניתוח המדידות, והצבת מודל לתנועת קרום כדור-הארץ בישראל. מסקרי GPS חוזרים ניתן למדוד את כל רכיבי תנועת התשתית ולהעריך את הסיכונים הסייסמים לאורך בקע ים המלח בכלל ומקטעי ההעתקים המרכיבים אותו בפרט. השוואת מדידות אלו למדידות דומות לאחר רעידת אדמה יאפשרו הבנת מידת ואופי הדפורמציה בזמן הרעידה.
אנו מציעים לבצע מדידות GPS ולחשב עבורם את מידת קצבי ההעתקה. האתרים שימדדו ממוקמים לאורך 3 פרופילים צפופים חוצי-העתק: בערבה, בבקעת הירדן, ומצפון לכנרת. רק מדידות צפופות הקרובות להעתק יאפשרו את הערכת התכונות המכאניות של מקטעי בקע ים המלח. מדידות אלו מהוות מטרה חשובה ביותר בכדי להעריך את הסיכונים הסייסמיים והא-סייסמיים לאורך העתק ים המלח. מדידות אלו יהוו בסיס נתונים גיאודטי לבניית תמונת מצב לאחר רעידת אדמה חזקה.

 

 

מטרות:
1. מיפוי גיאודטי של תופעות כשל ומעוותי תשתית והערכת עוצמתם.
2. הקמת בסיס נתונים גיאודטי רחב ומעודכן לפני ואחרי רעידת אדמה.
3. הערכת אופי ומידת התנועה על העתקים הראשיים בישראל והשלכות אפשריות על עוצמת הרעידה.

 

 

שיטות:
1. מדידות GPS  בשטח עם ציוד יעודי.
2. ניתוח ועיבוד המדידות עם תוכנה יעודית
3. הצבת מודל פיסיקלי המסביר את התצפיות

 

 

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
המרכז למיפוי ישראל

עבור לתוכן העמוד