ההיסטוריה הגיאולוגית הצעירה של העתק אור עקיבא

חוקרי המכון:  עודד בר, עזרא זילברמן


מימון: וועדת ההיגוי להערכות מפני רעידות אדמה (ועדת שפירא)


רקע וחשיבות המחקר:
העתק אור עקיבא הוא העתק ראשי הממוקם בגבולו הדרומי של הכרמל. זהו העתק נורמלי בכיוון מזרח - מערב, כאשר הבלוק הירוד נמצא מדרום להעתק. להעתק חלק יבשתי באורך של כ- 10 ק"מ וחלק ימי באורך של כ- 20 ק"מ, כשההעתקה גדלה כלפי מערב ועולה מעל ל- 1,000 מטר מיד מעבר לקו חוף. ההעתק היה פעיל מאז המיוקן ולפחות עד הפליוקן המוקדם.
בעתיד הקרוב יבנו מתקני גז על גבי מדף היבשת, (תמ"א 13/9) וכן על גבי היבשה, בקרבת העתק אור עקיבא. לצורך התחשבות בסיכונים הסייסמיים הנובעים מההעתק בתכנון המתקנים, יש צורך בידע ממוקד על הפעילות הצעירה (פליסטוקן עליון – הולוקן) של ההעתק. ידע זה עוד לא קיים בצורה מלאה.

מטרות:
1. בדיקת גיל ההעתקה וסגנון הפעילות לאורך העתק אור עקיבא.
2. הערכת קיומה של פעילות טקטונית צעירה והעתקה פעילה לאורך ההעתק.

שיטות:
1. מחקר שדה לבירור תוואי ואופי ההעתק ומציאת אינדיקציות לגיל הפעילות לאורכו.
2. ביצוע קו סייסמי לבירור גיל ההעתקה.

עבור לתוכן העמוד