הערכה ראשונית של הסיכון לצונאמי בראש מפרץ אילת-עקבה

חוקרי המכון:  עמוס סלמון

מימון: המדען הראשי במשרד האנרגיה, דרך מרכז מדע ים המלח והערבה.

רקע וחשיבות המחקר:
מפרץ אילת-עקבה ממוקם בחלקו הדרומי של טרנספורם ים המלח. זוהי מערכת טקטונית פעילה בקצב תזוזה אופקית ממוצע של כ-  5 מ"מ בשנה אשר באה לידי ביטוי גם ברעידות אדמה חזקות ולעיתים אף הרסניות. נוכחותו של גוף מים במפרץ לאורך מערכת ההעתקים הפעילה בתוכו יוצרת פוטנציאל לצונאמי לא רק כתוצאה מתנועה פתאומית בקרקעית המפרץ אלא גם מגלישות תת-ימיות בתוכו ואולי גם משיטפונות-על באזור מדברי זה. אירוע הצונאמי שנצפה לאחר הרעידה החזקה שהתרחשה במפרץ אילת בשנת 1995 כמו גם עדויות סדימנטולוגיות לצונאמי בים האדום ממחישות סיכון זה. זאת ועוד, בראש המפרץ ממוקמות הערים עקבה ואילת ובהן גרים כיום כ- 175,000 איש ומתבצעות פעילות תיירותית ומסחרית ימית ענפה ביותר ההולכת ומתפתחת. בעתיד הקרוב אף צפוי יישומם של פרויקטים גדולים נוספים כגון מובל השלום והזזת הנמל בעקבה, ובניית נמל התעלה באילת. אולם, עד כה לא נעשתה בחינה יסודית של הסיכון לצונאמי בראש המפרץ ולא ברור עד כמה הסיכון משמעותי, אם בכלל.

ממצאי המחקר יאפשרו להעריך את מידת הסיכון בזמן ובמרחב בראש מפרץ אילת-עקבה, ולזהות את המבנים והתשתיות המועדים להצפה ולנזק. במקביל, ינוסחו המלצות לתכנון ובניה הסמוכה לחוף במטרה למזער את הסיכון מצונאמי. הכלים שייבנו במחקר זה יאפשרו בעתיד להריץ ספקטרום רחב של תרחישי צונאמי מפורטים לא רק ביחס לחוף הנוכחי אלא גם בעבור מבנים ותשתיות עתידיים.

המחקר יבוצע בשיתוף פעולה בין לאומי עם עמיתים ובעלי עניין בירדן כחלק משיתופי הפעולה חוצי הגבולות בין שתי המדינות והממצאים יימסרו לעיריית אילת ולממשל בעקבה (ASEZA). על מנת להעלות את רמת המודעות של האוכלוסייה ינוסחו, בהתאם לתוצאות המחקר, הנחיות והוראות התנהגות לתושבים ולרשויות העירוניות. כמו כן תועלה המודעות ע"י פיתוח ויישום של תכנית לימודים בנושא הצונאמי ורעידות האדמה בבתי ספר בערים אילת ועקבה.

מטרות:
1. זיהוי הגורמים לצונאמי במפרץ אילת (רעידות אדמה, גלישה תת מימית, שטפון-על), והערכה כמותית של הגיאומטריה שלהם כבסיס להרצת תרחישים ממוחשבים.
2. בניית יכולת למידול והרצת תרחישי צונאמי באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
3. הרצת תרחישים של אירועי צונאמי אופייניים במפרץ אילת
4. הערכת האזורים המועדים להצפה בעקבות צונאמי בראש מפרץ עקבה-אילת.
5. איתור מבנים ותשתיות "אדומים" באילת ועקבה המועדים להצפה מצונאמי
6. העלאת המודעות והמוכנות לצונאמי בקהילה המקומית ובבתי הספר באילת ועקבה

שיטות:
במכון הגיאולוגי: ניתוח גיאולוגי ובתימטרי לצורך הגדרת פרמטרים לתרחישי צונאמי מרעידות אדמה וגלישות תת ימיות
באוניברסיטת בן גוריון: קליטת תוכנה להרצת מודל צונאמי, הרצות תרחישים, הערכת הסיכון למבנים
במרכז מדע ים המלח והערבה: רקע גיאולוגי, ניתוח ממ"ג של התוצאות, מפת סיכון, קשר בי"ל

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' חנן גינת, מרכז מידע ים המלח והערבה
דר' ארז גל, המחלקה להנדסה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
יעל נוימאיר (מתנדבת, תואר שלישי)

 

עבור לתוכן העמוד