שדרוג והשלמת מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי בישראל

חוקרי המכון:  עמוס סלמון

מימון: ועדת ההיגוי להיערכות מדינת ישראל לרעידות אדמה

רקע וחשיבות המחקר:
שדרוג והשלמה של מפת האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך כל חוף הים התיכון של ישראל בעזרת תוכנת GEOCLAW אשר נקלטה לאחרונה במכון לחקר ימים ואגמים בישראל, תוך שימוש בסריגי בתימטריה של מדרון ומדף היבשת בישראל וטופוגרפיה של החוף ברזולוציה המיטבית הקיימת בישראל כיום.
מפת הסיכון שתיוצר תשמש כתשתית ידע לתכנון ובניה עמידים לצונאמי כמו גם למזעור הסיכון עבור מתקנים קיימים. זה כלי יישומי לצורכי תכנון ובניה בישראל הדרוש כבר כעת. הצורך במפות אלה נידרש עתה עבור הכנת תסקירים של תשתיות חוף וים למשרד להגנת הסביבה, למטרות תכנון על פי דרישת ראש מנהל התכנון להתייחסות לסיכוני רעידות אדמה בעת הכנת תכניות מתאר בכל רמות התכנון בארץ. מלבד היערכות לקראת צונאמי, המפה תהווה כלי עזר לחינוך והדרכה לציבור.

מטרות:
1. הכנת מפות סיכון של האזורים המועדים להצפה מצונאמי לאורך חופי הים התיכון בישראל.
2. הערכה של תחום הצפה וגובה גל של תרחיש הצונאמי החמור ביותר הצפוי בישראל.

שיטות:
3. עדכון הסריג הבתימטרי והטופוגרפי הקיים ברזולוציה המיטבית להרצת התרחישים.
4. עדכון ספקטרום התרחישים האפשריים לצונאמי בישראל וזמני החזרה של כל אחד מהסוגים הללו (רעידות אדמה וגלישות במדרון היבשת), תוך התייחסות למקרה החמור ביותר (Worst case scenario) וזמני החזרה של מצבים כאלה.
5. הרצת תרחישים ברזולוציה מיטבית עבור כל אחד מהתרחישים שיקבעו.
6. בניית פות סיכון והערכת פרמטרים המאפיינים של הצונאמי על בסיס מגוון התרחישים שנעשו.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' ברק גלנטי – חיא"ל

עבור לתוכן העמוד