הערכת סיכונים סיסמיים של מקורות טקטוניים בישראל: מהערכת סיכונים כללית ועד להערכה ממוקדת לתחנות כוח גרעיניות

חוקרי המכון: איתי קורזון ואמיר שגיא

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
המחקר המוצע עוסק בהערכת הסיכונים הסיסמיים הנובעים ממערכות ההעתקים בארץ, כמתבקש בתקני הבנייה הרגילים, ובתקנים מחמירים יותר כגון לתכנון ובנייה של תחנות כוח גרעיניות. הוא מתחלק לשתי רמות הערכה: הראשונה, הרחבת הטיפול שנעשה במפת ההעתקים הפעילים להגדרת העתקים פעילים בעומק עפ"י צבירי הפעילות הסיסמית. השנייה, הערכת סיכונים לתחנות כוח גרעיניות בהתבסס על אותה השיטה, המשלבת מיפוי העתקים גיאולוגיים עם פעילות סיסמית בעומק, תוך נקיטת תקנים מחמירים יותר בהתאם לרגישות הנדרשת. המחקר משלב עבודה גיאולוגית של מיפוי העתקים פעילים והערכה של מגניטודה מקסימלית למקטעים שונים של העתק, יחד עם המידע הסיסמי המגיע מהעומק ומספק מידע על הפעילות הסיסמית העכשווית ועל ההעתקים בתת-הקרקע. מוצע לפתח שיטה להערכה של מגניטודות מהעתקים בעומק ע"י ניתוח הפעילות הסיסמית, שיוך לצבירים עפ"י עיבוד אותות מתקדם והתאמה סטטיסטית של משטחי העתק בעומק. משטחי ההעתקים יכולים לתת הערכה טובה למגניטודה המקסימלית ולספק הערכה של הסיכונים הסיסמיים של העתקים בישראל.

מטרות:
1. מיפוי של העתקים פעילים והחשודים כפעילים בישראל והערכה של מגניטודות מקסימליות בהעתקים שונים.
2. פיתוח שיטה להערכת מגניטודות מקסימליות של העתקים בעומק עפ"י ניתוח צבירים של פעילות סיסמית.
3. ביסוס השיטה הסיסמית ויישומה בישראל.
4. שילוב השיטה הסיסמית יחד עם השיטה הגיאולוגית לתיקונים בהערכת סיכונים של העתקים לתקן  413.
5. שילוב השיטה הסיסמית יחד עם השיטה הגיאולוגית להערכת סיכונים של העתקים לתחנות כוח גרעיניות.

שיטות:
1. ארגון מאגר הנתונים הקיים כך שתהיה נגישות מחקרית לכל האירועים הסיסמיים שהתרחשו ב-30 שנים האחרונות
2. איכון מחודש של הרעידות בעזרת ניתוח צבירים וקרוס-קורלציה של אירועים, וצמצום הפעילות לאזורים יותר דיסקרטיים.
3. עדכון גיאולוגי של מפת ההעתקים, ותוספת קריטריונים המתאימים לתג"ר.
4. בדיקת התאמה בין מפת ההעתקים הפעילים והחשודים כפעילים לבין הפעילות הסיסמית בצבירים השונים, ועדכון המפה בהתאם לפערים
5. הערכת המגניטודה המקסימלית וכימות הסיכונים הסיסמיים.
6. פריסה של רשת סיסמית באותם אזורים בהם יש צורך לקבוע את מידת פעילותו של העתק, ובמקומות בהם הפעילות המוכרת נמוכה והאתר הוא מועמד מתאים לבניית תחנת כוח גרעינית.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופסור משה רשף, אוניברסיטת תל-אביב.

עבור לתוכן העמוד