מעקב אחרי תנועות קרום בשולי אגן ים המלח

חוקרי המכון:  יריב חמיאל, אוקסנה פיאטיברטובה

מימון: משרד הגנת הסביבה- חלק מפרויקט: מחקר וניטור תגובת התשתית באגן ים המלח

רקע וחשיבות המחקר:
עבודה זו מתמקדת עוסקת בניטור תנועות קרום באזור אגן ים המלח ויצירת בסיס נתונים גיאודטי. בסיס נתונים יסייע בהבנת התנועה על העתק ים המלח ויהווה מקור חשוב להבנת התזוזות בזמן רעידת האדמה באזור. תוצרים ישירים של עבודה זו הינם קצב ההחלקה ומידת הזחילה לאורך מקטעים ראשיים של העתק ים המלח. תוצרים אלו הינם הכרחיים להערכת הסיכונים הסייסמים בישראל. במחקר זה יעשה שימוש בנתונים שיאספו מ-18 תחנות GPS קבועות (רשת GIL), ו- 22 תחנות קמפיין לאורך שני פרופילים צפופים חוצי העתק. פרופיל אחד מצפון לים המלח (אזור בית הערבה), ופרופיל שני באזור סדום. מסקרי GPS חוזרים ניתן יהיה למדוד את כל רכיבי תנועת הקרקע ולהעריך את הסיכונים הסייסמים לאורך בקע ים המלח בכלל ומקטעי ההעתקים בפרט. השוואת מדידות אלו למדידות דומות לאחר רעידת אדמה יאפשרו גם את הבנת מידת ואופי הדפורמציה בזמן הרעידה.

מטרות:
1. הבנת אופי ומידת הדפורמציה באזור ים המלח.
2. הצבת מודל עבור התכונות המכניות של העתק ים המלח באזור שולי ים המלח.
3. הקמת בסיס נתונים גיאודטי רחב ומעודכן לפני ואחרי רעידת אדמה באזור ים המלח.

שיטות:
1. מדידות GPS  בשטח עם ציוד יעודי.
2. ניתוח ועיבוד המדידות עם תוכנה יעודית
3. הצבת מודל פיסיקלי המסביר את התצפיות

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
המרכז למיפוי ישראל

עבור לתוכן העמוד