הערכה של הסכנה לגלישות מדרון תת ימיות לאורך חופי ישראל בעת רעידת אדמה


חוקרי המכון:  עודד כץ

מימון: משרד המדע והטכנולוגיה

רקע וחשיבות המחקר:
גלישות מדרון תת-ימיות, הן תופעה הרסנית אשר במקרים רבים מתרחשת בעת רעידת אדמה. התשתיות לאורך חופי ישראל מעל ומתחת למים חשופות לפגיעה אפשרית מגלישות המדרון עצמן או מגל הצונאמי שהן יוצרות. במדרון היבשת לאורך חופי ישראל קיימות מאות גלישות מדרון בגדלים של פחות מקמ"ר ועד עשרות קמ"ר. בנוסף קיימים לינאמנטים באורך מספר ק"מ החוצים את פני קרקעית הים ויכולים להעיד על אי יציבות מדרון עתידית. העבודה המוצעת תתרום להבנה טובה יותר של מערכת גלישות המדרון התת-ימיות לאורך חופי ישראל ובכך להערכה טובה יותר של הסיכון באזור זה, בדגש על תשתיות הקשורות להעברה של הגז הטבעי שנמצא לאחרונה מול חופי ישראל.

מטרות:
מיפוי גלישות מדרון והלינאמנטים במדרון היבשת לאורך חופי ישראל; ניתוח ראשוני של הגורמים לאי היציבות במדרון היבשת; ניתוח לקביעת הגודל הצפוי של גלישות המדרון ומיקום הגלישות בהקשר לתשתיות חופיות ותת-מימיות. ניתוח זה יתרום ליכולת להערכת הסכנה לפגיעה מגלי צונאמי לאורך החוף הישראלי (בעת רעידת אדמה).

שיטות:
יתבצע מיפוי וניתוח של גלישות המדרון התת-ימיות על גבי מחשב תוך שימוש במיפוי בתימתרי של קרקעית הים. לאחר מכן יתבצעו חישובי יציבות מדרון תת ימי בעזרת מודלים במחשב. במקביל תצאנה הפלגות מחקר לדגימת גלעינים מקרקעית הים.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
עינת אהרונוב, האוניברסיטה העברית בירושלים; אסף קלר, הטכניון; יצחק מקובסקי, אוניברסיטת חיפה, גדעון טיבור, חקר ימים ואגמים; אורית סיוון, אוניברסיטת בן גוריון.

 

עבור לתוכן העמוד