פורמיניפרה כמערכת מודל לחיווי השפעת עליית טמפרטורת מי הים על האקוסיסטמה החופית: שילוב תצפיות שדה ומעבדה


חוקרי המכון:  אהובה אלמוגי-לבין ואורית חיימס-קפצן

מימון: BMBF, משרד המדע

רקע וחשיבות המחקר:
עליית טמפרטורת מי הים במזרח הים התיכון צפויה להימשך, דבר שעלול לפגוע ביצורים החיים באזור זה כולל בקבוצת הפורמיניפרה שהנה קבוצת רגישה המגיבה במהירות לשינויים בתנאי הסביבה. קביעת השפעת עלית הטמפרטורה בעתיד תבחן בקבוצה זו בכתם החום של תחנת כוח חדרה.

מטרות:
בדיקת השינויים במגוון המינים, בשכיחותם ובהרכב מאסף מיני הפורמיניפרה באזור כתם החום של תחנת הכוח חדרה, אזור שבו טמפרטורת המים גבוהה ב 5-10 מעלות ביחס לטמפרטורת מי הסביבה ובתחנת בקורת. בדיקת תגובת הסימביונטים לשינויים בעליית הטמפרטורה תיבדק וכן תיבדק התגובה הפיזיולוגית של מיני מפתח בניסויים במעבדה.

שיטות:
1. דיגום פורמיניפרה בכתם החום באזור חדרה ובתחנת הביקורת בנחשולים, אחת לחודש, במהלך שנה, החיים על אצות או turf, בסלעי החוף (0.2 מ') וברכס כורכר תת-ימי סמוך, בעומק מים של 5-7 מ'.
2. זיהוי, ספירה ואנליזה כמותית של מאספי הפורמיניפרה, מדידה רציפה של טמפרטורות בעזרת לוגרים
3. אנליזה סטיטיסטית לצורך ניתוח הממצאים. 
4. אנליזה איזוטופית ואנליזת יחסMg/Ca  בשלדי פורמיניפרה נפוצים בעלי מבנה דופן שונה ויכולת לחיות בערכי טמפרטורה גבוהים במיוחד

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
דר' סיגל אברמוביץ, הדוקטורנטית דנה טיטלבוים ותלמיד המוסמך יונתן וינשטוק מאוניברסיטת בן גוריון ופרופ' ברק חרות, חקר ימים ואגמים לישראל והמכון הלאומי לאוקיינוגרפיה

 

עבור לתוכן העמוד