המוצא וההתפתחות של מבנה יונה (אגן הלבנט): קמט, הר געש או הורסט?


חוקרי המכון:  זהר גבירצמן ויעל שגיא

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
מציאת מאגרי הגז באגן הלבנט במבנים גבוהים כמו תמר ולווייתן ממקדת את תשומת הלב של הקהילה האקדמית ושל התעשייה לשורת מבנים גבוהים כמו יונה ולוויתן. מחקר זה מתמקד במבנה יונה שבעבודות קודמות הציעו שהוא קמט השייך לסדרת המבנים הנקראת "קשת סורית", הר געש, או הורסט קדום. למבנה יונה צורת משולש שאינו דומה לקמט רגיל; לא ניתן לזהות בתוכו שכוב פנימי המצביע על קימוט; והוא מייצר אנומליה מגנטית ואנומליה גרבימטרית חריגות.

מטרות:
מטרת המחקר היא (א) לקבוע האם מבנה יונה הינו הורסט קדום, קמט של הקשת הסורי או הר געש תת ימי. (ב) לתאר את התפתחותו ההיסטורית, (ג) לקשור את הממצאים לתמונה טקטונית אזורית הקשורה לביקוע שיצר את האגן במזוזואיקון המוקדם ולמשטר הלחיצה שהתקיים החל מהסנון.

שיטות:
1. פענוח סיסמי הכולל בחינה של שינויי עובי ביחידות סדימנטריות מסביב למבנה יונה כדי לבחון אם היחידות הנבדקות כיסו מבנה קיים, שקעו תוך כדי יצירת המבנה או מבטאות שינויים לטרליים בהספקת החומר.
2. עיבוד מחדש של קווים סיסמיים שיאפשר בחינת הגיאומטריה של שכוב, אי התאמות, יחסי ON LAP, וכדומה

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' משה רשף – אוניברסיטת תל אביב

 

עבור לתוכן העמוד