בשירות מחקר ותעשייה

באגף לגיאוכמיה מפתחים יכולות אנליטיות מתקדמות המאפשרות מדידת ריכוזם של מרב היסודות ברמות דיוק שונות. מעבדות האגף מאפשרות ניטור לתוצרי תעשיה כגון מדידת הרכבים כימיים למפעלי ים המלח, לתוצרי מתקני ההתפלה ולמתקני טיפול במים וקידוחים וכן  מעקב אחר מזהמים עבור איגודי ערים לאיכות הסביבה. בנוסף האגף מתווה דרך במחקרים וסקרים כגון בחינת השימוש באפר הפחם לצרכים תעשייתיים ובחינת ההשפעה האפשרית לקידוחי הגז בים. כמו כן פותחו כלים למעקב אחרי תנועת מזהמים שמקורם במפעלי התעשיה הצבאית.

מיצוי וזמינות יסודות קורט ביישום במס"א (בוצת שפכים מיוצבת בעזרת סיד ואפר פחם מרחף) בקרקעות חקלאיות

ארכיאומטריה בשיטות איזוטופיות

עבור לתוכן העמוד