השפעת תהליכי פירוליזה של פצלי שמן על תכולות יסודות הקורט בסלע השארתי ועל מידת ניידותם

חוקרי המכון:  אורלי גורן

מימון: משרד האנרגיה

רקע וחשיבות המחקר:
היכולת להפיק אנרגיה ממאגרי פצלי השמן בישראל בעלת משמעויות מרחיקות לכת הן מבחינה כלכלית והן מבחינה אסטרטגית אולם מעלה חששות לגבי ההשלכות הסביבתיות האפשריות מתהליכי ההפקה. הגיאוכימיה של יסודות הקורט ופוטנציאל הניידות שלהם, מהווה נדבך חשוב והכרחי בבחינת ההשפעות הסביבתיות, ובפרט פוטנציאל הזיהום של מי התהום שעשוי להיות לתהליך הפקת הפחמימנים מפצלי השמן בתת הקרקע. העבודה הנוכחית בוחנת את השפעת תהליכי הפירוליזה של פצלי השמן על ההרכב הגיאוכימי והמינרלוגי של הסלע השאריתי ובפרט על הגיאוכימיה של יסודות הקורט ומידת זמינותם לשטיפה.

מטרות:
1. לימוד ההשתנות הגיאוכימית והמינרלוגית של סלעי פצלי השמן בתהליכי פירוליזה בתנאי חימום ולחץ שונים.
2. הבנת התהליכים החלים על יסודות הקורט בתהליכי פירוליזה בתנאים שונים.
3. בחינת הקשרים של יסודות הקורט אל מרכיבי הסלע השונים (מינרלים קרבונאטיים, חומר אורגני, פוספאט ומינרלים חרסיתיים) בסלע השאריתי לאחר תהליך הפירוליזה.
4. הערכת מידת הניידות של יסודות הקורט ופוטנציאל השטיפה שלהם מהסלע השאריתי לאחר תהליך הפירוליזה באינטראקציה עם תמיסות ניטרליות וחומציות.


שיטות:
1. אנליזות גיאוכימיות ומינרלוגיות מפורטות של פצלי השמן השאריתיים מניסויי הפירוליזה ושל דוגמאות המקור (לפני פירוליזה).
2. יישום שיטת מיצויים ברצף (Selective Sequential Extraction) על פצלי השמן השאריתיים ועל דוגמאות המקור לקביעת התפלגות יסודות הקורט בין מרכיבי הסלע ומידת ניידותם.
3. ניסויי שטיפה (leaching test) עם תמיסות ניטרליות וחומציות לבחינת פוטנציאל השטיפה של יסודות הקורט מפצלי השמן השאריתיים באינטראקציה עם תמיסות שונות.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' שמעון פיינשטיין –אוניברסיטת בן גוריון בנגב

עבור לתוכן העמוד