הרכב המים והקרקעות במערכת ההידרולוגית הרדודה בעמק יזרעאל - יחסי גומלין והשפעות האדם

חוקרי המכון:  אורלי גורן, עמיר סנדלר

מימון: פנימי

רקע וחשיבות המחקר:
עמק יזרעאל הוא אחד האזורים החקלאיים החשובים בארץ, עם השקיה אינטנסיבית בקולחים ובמי שיטפונות הנאגרים במאגרים עיליים. ההשקיה האינטנסיבית, הקרקע החרסיתית, החסימה ההידראולית שיוצרים המאגרים, והעומד הגבוה של האקוויפר העליון, גורמים לתנאי ניקוז גרועים וכתוצאה מכך להצפות של הקרקע ולהמלחת הקרקעות ומי התהום. המחקר הנוכחי בוחן את הגיאוכימיה והמינרלוגיה של הקרקעות בעמק ואת הגיאוכימיה של המים בכדי להבין את התהליכים הגיאוכימיים המתרחשים בקרקע ובאקוויפר בהשפעת הפעילות החקלאית, קרי ההשקייה בקולחים, המאגרים ומערכות הניקוז המלאכותיות. הבנה של תהליכים אלו והשפעתם על איכות המים והקרקע תהווה בסיס לניהול מושכל של הפעילות החקלאית וההידרולוגית בעמק יזרעאל בפרט ובאזורים אחרים בעלי מאפיינים דומים בכלל.

מטרות:
1. קביעת ההרכב הגיאוכימי והמינרלוגי של הקרקעות בעמק וההרכב הגיאוכימי של המים באקוויפר העליון.
2. זיהוי והבנת התהליכים הגיאוכימיים ואינטראקציות מים-סלע המתרחשים בקרקעות, בתווך הבלתי רווי ובאקוויפר מתחת לשדות המושקים בקולחים.
3. בחינת ההשפעות של מאגרי מעלה קישון וכפר ברוך על המאפיינים ההידרולוגיים והגיאוכימיים של המערכת ההידרולוגית הרדודה בעמק ועל מידת הניקוז של המים בתת הקרקע אל נחל הקישון.
4. בחינת ההשפעות של מערכות הניקוז המלאכותיות בשדות במעלה הזרימה ביחס לנחל הקישון על הרכב המים והקרקע.

שיטות:
1. אנליזות מינרלוגיות וגיאוכימיות מפורטות של דוגמאות קרקע שנדגמו לאורך 3 חתכים בעמק.
2. אנליזות גיאוכימיות ואיזוטופיות של המים באקוויפר העליון ושל המים במקורות המילוי החוזר השונים.

רוב העבודה כבר בוצעה, כאשר הסטודנטית לירון שירי אמורה לסיים את מילגאותה במכון בדצמבר 2014. מלבד עבודת הגמר של לירון, האמורה להסתיים במהלך שנת 2015, נדרשות השלמות מעטות כדי לענות בצורה משביעת רצון על המטרות שהוצבו ועל סוגיות שעלו במהלך המחקר. קליטתו של מכשיר XRD  חדש תאפשר אנליזה חוזרת של מקטע חרסיתי לחלק מהדוגמאות כדי לבסס בצורה ראויה לפרסום את הממצאים הראשונים.

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ' בעז לזר – האוניברסיטה העברית בירושלים
לירון שירי – מלגאית המכון הגיאולוגי והאוניברסיטה העברית בירושלים

עבור לתוכן העמוד