גיאולוגיה של ארץ ישראל

מחקרים בנושאי הגיאולגיה של ישראל וסביבותיה כגון מחקרי הקידוח העמוק בים המלח המאפשר שחזור ההיסטוריה הסביבתית בעבר, הבנת התפתחות עמודת המים של ים המלח וסביבתו הדינמית, ההידרולוגיה, האקלים והסיכונים הסיסמיים . מחקרים נוספים מנתחים וקושרים בין רצפים קלסטיים באגן הלבנט העמוק (אזור ממצאי עתודות הגז) לאלו ביבשה. מחקרים אלה תורמים להבנת ההיסטוריה הגיאולגית של ישראל וכן לניהול מושכל של התשתית הימית והיבשתית.

הנאוגן בישראל

מקור המקטע הדק בתצורת חצבה

איזוטופים של סטרונציום בקרטיקון העליון בישראל

עבור לתוכן העמוד