פרקציונציה איזוטופית של מתכות המעבר והתנהגות מרכיבים של ברזל בספרופלים מהפליסטוקן המאוחר: מבט ברזולוציה גבוהה

חוקרי המכון:  מירה מטיוס, אהובה אלמוגי-לבין, נדיה טויטש (איילת בנקובית מילגאית מתנדבת לתואר מסטר)

מימון: הקרן הלאומית ISF

רקע וחשיבות המחקר:
מטרת מחקר זה היא לחקור התנהגות מתכות כגון מעבר בתנאים מחמצנים-סוב מחמצנים- מחזרים בשכבות הספרופלים בים התיכון. במחקר זה מתבצעות במקביל אנליזות איזוטופיות של ברזל ומוליבדן ואנליזות של יסודות קורט הרגישים לתנאי חימצון-חיזור בעיקר ברזל, מוליבדן, אורניום, וונדיום וההרכבים האיזוטופיים של ברזל ומוליבדן בחתך של שכבות ספרופלים. המחקר מתבצע כולל מיצוי כימי, אנליזות כימיות  ואיזוטופיות במכשיר ה MC ICP MS

מטרות:
מטרות המחקר הן לחקור את הפרקציונציה האיזוטופית של יסודות מעבר בתהליכי חימצון-חיזור בים העמוק.

שיטות:
אנליזות כימיות ואנליזות של ההרכב האיזוטופי של הברזל מתבצעות במכון הגיאולוגי. הכנת הדוגמאות לאנליזות איזוטופיות של מוליבדן מתבצעות באוניברסיטה העברית. 
.
שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:

אלן מטיוס המכון למדעי כדור הארץ, האוניברסיטה העברית

עבור לתוכן העמוד