הקדוח העמוק של ים המלח - חלון להיסטוריה האקלימית של האזור ברביעון העליון

חוקרי המכון:  מוטי שטיין

מימון: BSF

רקע וחשיבות המחקר:
ים המלח מהווה ארכיב ייחודי של ההיסטוריה הסביבתית) אקלים, פעילות סייסמית  (של אזור הים התיכון-לבנט ברביעון העליון. בשני העשורים האחרונים התמקדו מחקרי ים המלח בעיקר בטרסות השוליים החשופות, למשל מחקרי תצורת ליסן. הקדוח המדעי העמוק של ים המלח שנעשה במסגרת שתוף פעולה בינלאומי מאפשר את הרחבת הידע באזור האגן העמוק שבו הצטברו חתכים שאינם מופיעים בשוליים. מחקר גלעיני הקדוח כולל נושאים גיאוכימיים, סדימנטולוגיים, ופלאוסייסמים המאפשרים שחזור ההתנהגות הכללית של האקלים והפעילות הסייסמית באזורינו במאתיים אלף השנים האחרונות עם השלכות מהותיות להבנת תבניות האקלים וההתנהגות הסייסמית  באזור שבר טרנספורם ים המלח. פרויקט הקדוח המדעי העמוק בכללותו מעמיד את ים המלח כאחד מאתרי המפתח  של המחקר העולמי של תקופת הרביעון העליון. 


מטרות:
המטרות העיקריות בפרויקט הBSF  היא בניית הכרונולוגיה של הגלעין ומחקר גיאוכימי של רצפי המלחים וחומרים דטריטיים דקים שהופקו בקדוח בעיקר מאינטרוול הזמן המייצג את התקופה הבין קרחונית האחרונה.

שיטות:
תארוך הגלעינים בשיטת סדרת חוסר שווי המשקל של אורניום ורדיוקרבון מדידות כימיות של המלחים ושל fluid inclusions במלחים  מדידות כימיות ואיזוטופיות (Nd-Sr) של החומר הדטריטי הדק

שותפים ממוסדות אחרים ושיוך מוסדי:
פרופ.סטיב גולדשטיין – מכון למונט ואוניברסיטת קולומביה, ניו יורק

עבור לתוכן העמוד